• 100 ROCZNICA
  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
 • Turniej LSO
 • Święci na Mszy
  fot, S. Sikora
 • Pielgrzymka śladami
  Jana Pawła II
 • Raban 2018
 • Terezjada 2018
  fot. Mariusz Kasiński
 • 80 LAT PARAFII
  fot. Mariusz Kasiński
 • V Synod Diecezji Tarnowskiej
  Inauguracja 21.04.2018
  https://synodtarnow.pl
 • Grupa Młodzieżowa
  Spotkania w każdy piątek

XXXIII Niedziela Zwykła – 18.XI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
18 listopada 2018 r.

1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

Drodzy diecezjanie!
Czas V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest okazją nie tylko do wyznaczania nowych dróg dla Kościoła tarnowskiego, lecz również do odnawiania rozwiązań, które są owocem wielowiekowych doświadczeń w zarządzaniu i kierowaniu posługą w Kościele. Jednym z nich jest posługa dziekana w dekanacie.
Dekret Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przypomina, że “bliższymi współpracownikami biskupa są również kapłani, którym powierza on misję duszpasterską lub dzieła apostolstwa o charakterze ponadparafialnym” (Christus Dominus, n. 29). Jednym z tych współpracowników jest kapłan pełniący urząd dziekana. Dzieli on z biskupem diecezjalnym współodpowiedzialność za duchowe i pastoralne dobro powierzonego sobie zespołu parafii zwanego “dekanatem”. Obejmuje on od kilku do kilkunastu parafii, które ściśle ze sobą współpracują. Nasza diecezja jest obecnie podzielona na 43 dekanaty. Na czele każdego z nich stoi kapłan pełniący urząd dziekana, na który został mianowany przez biskupa diecezjalnego. Obowiązkiem dziekana jest ożywianie i koordynowanie pracy duszpasterskiej w dekanacie, troska o zachowanie dyscypliny przez duchownych i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań, troska o należyte funkcjonowanie życia liturgicznego, o sprawne zarządzanie majątkiem kościelnym i o poprawne prowadzenie kancelarii parafialnych (por. KPK kan. 555 §1 n. 1; IV SDT stat. 365 § 1).

Drodzy diecezjanie!
Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy.
Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim.
Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej. Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana.
Kierowani wspólną troską o jak najlepszy kształt życia naszej diecezji, a w niej poszczególnych dekanatów i tworzących je parafii, zawierzamy posługę księży dziekanów Bożej Opatrzności oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Bogarodzicy Maryi i wszystkich patronów diecezji tarnowskiej.
Wszystkim diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa
† Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

2. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:
we wtorek – św. Rafała Kalinowskiego
w środę – ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
we czwartek – św. Cecylię – patronkę organistów i śpiewaków kościelnych
w sobotę – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników koreańskich

3. W listopadzie różaniec z „wypominkami” za zmarłych odmawiamy w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30. Zachęcamy bardzo gorąco do wspólnej modlitwy za tych, którzy od nas odeszli, a którym winniśmy naszą modlitewna pamięć i wdzięczność.

4. Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Nabywając „Chlebek Miłosierdzia”, poprzez dobrowolną ofiarę, włączamy się w to piękne dzieło pomocy ludziom potrzebującym. Dziękujemy młodzieży za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest diecezjalna Caritas.

5. W sobotę, 24 XI o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie odbędzie się Koncert Galowy z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w wykonaniu Dziewczęcego Chóru Katedralnego „Puellae Orantes”. Usłyszymy m.in. specjalnie na tę okazję skomponowany utwór „Missa pro Patria”. Chórzystkom będzie towarzyszyła orkiestra „Sinfonia Galicya” pod batutą światowej klasy dyrygenta Alexandra Humali. Wstęp wolny.

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej. Z tej okazji Biskup Tarnowski zaprasza wszystkich członków Akcji Katolickiej do Katedry na Eucharystię o godz. 10.30. Przed Mszą św., o godz. 9.00 w auli Jana Pawła II odbędzie się spotkanie członków Akcji Katolickiej naszej diecezji.

7. Prasa katolicka jest do nabycia po Mszy św. u ministrantów. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz dla dzieci „Promyczek dobra” i „Mały Promyczek”

8. Zachęcamy gorąco do składania wotów: korali, naszyjników, serduszek, odznaczeń – rozmaitych precjozów, które zostaną umieszczone w gablotach przy głównym ołtarzu. W jubileuszowym roku istnienia naszej parafii to są materialne znaki naszej wdzięczności dla Maryi za Jej opiekę nad naszą parafialną rodziną.

9. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę i w kopertach na cele parafialne. Dziękujemy za zrozumienie, wrażliwość, dobroć serca i poczucie współodpowiedzialności za funkcjonowanie parafii. Pragniemy zapewnić, że wszystkich Darczyńców ogarniamy wdzięcznością i modlitewna pamięcią. Niech Bóg błogosławi Wam, w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. Niech Maryja – Królowa Polski i nasza czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi. Ich wszystkich – zwłaszcza przebywających za granicą – otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.

10. Naszym Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia, a wszystkim obchodzącym swoje imieniny, urodziny lub rocznice wypraszamy Boże dary i łaski.

11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Grzegorz Warzecha z ul. Krakusa oraz śp. Marek Naleziński z ul. Dunajcowej. Pamiętajmy również o zmarłym w ubiegłym tygodniu ks. Marianie Marszałku, który jako wikariusz posługiwał w naszej parafii w latach 1979 – 1981.


Wszystko dla Miłości

Rok 2005 / Autor: Agata Polek

Milkną już odgłosy hucznych zabaw karnawałowych, imprez, bo rozpoczyna się czas szczególny czas Wielkiego Postu. Czas w którym zatrzymujemy się w biegu, to czas powrotów, przebaczenia, refleksji. Życie uczy nas, że gdy chcemy dobrze i owocnie przeżyć jakieś wydarzenie, zawsze starannie musimy się na nie przygotować. I tak na przykład, studenci wiedzą, że aby zadać egzamin należy dobrze się przygotować. Jeśli chcemy rozwiązać konflikt, jaki zaistniał między nami a przyjaciółmi, to musimy wcześniej przygotować się do rozmowy; przemyśleć argumenty, wyważyć słowa, opanować wzburzenie… Dlatego też do tych najważniejszych świąt przygotowujemy się czterdzieści dni pokuty i umartwienia, naśladując w ten sposób Chrystusa, który przed rozpoczęciem swojej nauczycielskiej działalności przebywał 40 dni na pustyni, modląc się i poszcząc.

(więcej…)

msza-live

wezwanie-do-chorego

cropped-sdm_logo-02-220x101

mcas

MOST