• 26 Rocznica
  męczeńskiej śmierci
  kl. Roberta Gucwy
 • NASZ KANAŁ YOUTUBE
  Msze i transmisje na żywo
 • V Synod Diecezji Tarnowskiej
  https://synodtarnow.pl
 • Grupa Młodzieżowa
  Spotkania w każdy piątek

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22.XI

 1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:
  – we wtorek – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy Męczenników
 2. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to również święto patronalne Akcji Katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza i Odnowy w Duchu Świętym. Za pobożne, publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi – Królowi, Kościół udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
 3. Parafialna Grupa Odnowy w Duchu Świętym pw. Chrystusa Króla – w dniu swojego patronalnego święta – serdecznie zaprasza dzisiaj na modlitwę uwielbienia, która rozpocznie się o godz. 15.15 w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 4. W sobotę, 28 listopada, przypada 11 rocznica święceń biskupich Biskupa
  Tarnowskiego Andrzeja Jeża. „Niech Go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi i broni przed jego nieprzyjaciółmi”.
 5. Różaniec z „wypominkami” za zmarłych odmawiamy o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Zachęcamy bardzo gorąco do wspólnej modlitwy za tych, którzy od nas odeszli, a którym winniśmy naszą modlitewna pamięć i wdzięczność.
 6. W najbliższy wtorek zapraszamy czcicieli św. Michała Archanioła na Eucharystię o godz. 18.00. Przed Mszą św. można składać prośby do św. Michała, które będą odczytane i polecane Panu Bogu we wspólnej modlitwie.
 7. Każdego roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, w ramach akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” możemy nabyć świece, które postawimy na wigilijnym stole. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią już teraz gorąco zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. Od dzisiaj można w zakrystii nabyć wigilijną
  święcę Caritas. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczynamy już teraz, ponieważ nie wiemy jakie będą decyzje władz państwowych co do ilości wiernych w kościołach. Liczba świec w całej diecezji jest ograniczona. Świece można zabrać także dla rodzin, czy Seniorów.
 8. Kancelaria parafialna jest nieczynna. Msze św. można zamawiać w zakrystii kościoła. W sprawach ważnych prosimy o wcześniejszy kontakt z księdzem dyżurnym (tel. 723 967 866).
 9. Dzisiaj w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie alumni roku III przywdziali sutannę – widzialny znak powołania do kapłaństwa, przynależności do Chrystusa i opowiedzenia się za Jego Królestwem. Otoczmy wspólnotę seminaryjną naszą serdeczną modlitwą i prośmy Pana Jezusa o dar nowych, świętych i gorliwych powołań kapłańskich, także z naszej parafii.
 10. Przypominamy, że Biskup Tarnowski udzielił na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcamy do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem parafialnej strony internetowej oraz do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 11. Informujemy, że w kościele może uczestniczyć równocześnie 80 osób. Nadal obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych. Prosimy wszystkich o ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych i przepisów państwowych.
 12. Z całego serca dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za troskę o naszą parafię wyrażającą się w darach modlitewnych i ofiarach materialnych składanych w kościele i przesyłanych na konto parafialne. Niech Bóg błogosławi Wam, w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. Niech Maryja – czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi – zwłaszcza za granicą. Ich wszystkich otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.
 13. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. †Marian Stanisławski z ul. Akacjowej, †Krystyna Knot z ul. Ludowej, †Janina Niedojadło z ul. Azotowej, †Roman Kokoszka z ul. Langiewicza, †Bolesław Jakubowski i †Krzysztof Kapłoński z ul. Kolejowej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.

XXXII Niedziela Zwykła – 8.XI

 1. W liturgii w tym tygodniu przeżywamy:
  – w poniedziałek – święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  – we wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego
  – we środę – św. Marcina
  – we czwartek – św. Jozafata
  – w piątek – śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
 2. Dzisiaj pod hasłem „Przywrócić nadzieję” obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami.
  W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan jest Republika Środkowoafrykańska. Obecnie w RCA posługuje w trzech diecezjach 15 tarnowskich księży misjonarzy i 3 osoby świeckie.
 3. W środę przypada 102. rocznica odzyskania niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny będzie celebrowana o godz. 18.00. Modlimy się o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Polski dla Polaków w kraju i zagranicą. W sposób szczególny modlimy się o zdrowie dla dotkniętych korona wirusem i siły dla wszystkich, którzy się nimi opiekują. Niech Maryja, Uzdrowienie Chorych i Wspomożenie Wiernych, będzie z nami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Niech wyjedna u swojego Syna łaskę przeżycia czasu próby w nadziei, że jak wierzymy – Chrystus jest dawcą życia i miłości.
 4. Przypominamy, że Biskup Tarnowski udzielił na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcamy do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem parafialnej strony internetowej oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.
 5. Informujemy, że w kościele może uczestniczyć równocześnie 80 osób. Nadal obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych. Prosimy wszystkich o ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych i przepisów państwowych.
 6. Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zgodnie z którym wierni mogą przez cały listopad uzyskiwać odpust zupełny za zmarłych. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu. „Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia” – czytamy w dekrecie.
 1. Przez cały listopad różaniec z „wypominkami” za zmarłych będzie odmawiany w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30. Modlitwą wstawienniczą – „wypominkami rocznymi”– modlimy się w każdą niedzielę roku (z wyjątkiem niektórych uroczystości) – ok. godz.: 7.00; 8.15; 9.45; 11.15.
 2. Komunikat Rady Osiedla Mościce.
  Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest trudna. Coraz więcej osób z naszego otoczenia chorują lub przebywa na kwarantannie. Wprowadzane są kolejne ograniczenia, które w sposób szczególny dotykają naszych seniorów. Jak wiemy, to właśnie osoby starsze są w większym stopniu narażone na tragiczne skutki koronawirusa. Dlatego jako Rada Osiedla Mościc wraz ze wspaniałymi wolontariuszami z naszej dzielnicy chcemy wyjść do wszystkich osób: starszych, samotnych, przebywających na kwarantannie z pomocą w niełatwej obecnie codzienności. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa, dostarczeniu zamówionego posiłku lub chcesz zostać wolontariuszem -prosimy o kontakt na numery telefonów podanych na plakacie oraz w internecie na Facebooku na oficjalnym profilu Rady Osiedla „Mościce”. Świat, zwłaszcza w tym trudnym czasie potrzebuje dobra, bądźmy więc zawsze gotowi do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Dlatego gorąco zachęcamy i apelujemy szczególnie do młodych mieszkańców Mościc o włączenie się w wolontariat, a osoby potrzebujące do skorzystania z pomocy wolontariuszy.
 3. W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego. W związku z tą inicjatywą zwrócono się do Biskupa Tarnowskiego z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o tej budowie do jak najszerszego grona osób. Oto treść apelu: Zachęcamy do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia. Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl Zwracamy się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.
 4. Kancelaria parafialna jest nieczynna. Msze św. można zamawiać w zakrystii kościoła. W sprawach ważnych prosimy o wcześniejszy kontakt z księdzem dyżurnym (tel. 723 967 866).
 5. Z całego serca dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za troskę o nasza parafię wyrażającą się w darach modlitewnych i ofiarach materialnych składanych w kościele i przesyłanych na konto parafialne. Niech Bóg błogosławi Wam, w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. Niech
  Maryja – czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi – zwłaszcza za granicą. Ich wszystkich otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.
 6. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu odeszli do wieczności śp. †Kazimierz Druciak z ul. Czerwonych Klonów, †Antoni Zagata z ul. Traugutta, †Ewa Witek z ul. Czerwonych Klonów, †Kazimiera Karboniak z ul. Białych Klonów, †Wilhelm Michoń z ul. Kilińskiego, †Bogumiła Bożek z ul. Kasztanowej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.

Ze względu na ograniczenia sanitarne, informujemy, że w spotkaniach dla narzeczonych prowadzonych w parafialnej poradni rodzinnej mogą brać udział jednocześnie maksymalnie 2 pary, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie – 505 822 862. Najbliższy termin I spotkania to 8 listopada 2020.

Wszystko dla Miłości

Rok 2005 / Autor: Agata Polek

Milkną już odgłosy hucznych zabaw karnawałowych, imprez, bo rozpoczyna się czas szczególny czas Wielkiego Postu. Czas w którym zatrzymujemy się w biegu, to czas powrotów, przebaczenia, refleksji. Życie uczy nas, że gdy chcemy dobrze i owocnie przeżyć jakieś wydarzenie, zawsze starannie musimy się na nie przygotować. I tak na przykład, studenci wiedzą, że aby zadać egzamin należy dobrze się przygotować. Jeśli chcemy rozwiązać konflikt, jaki zaistniał między nami a przyjaciółmi, to musimy wcześniej przygotować się do rozmowy; przemyśleć argumenty, wyważyć słowa, opanować wzburzenie… Dlatego też do tych najważniejszych świąt przygotowujemy się czterdzieści dni pokuty i umartwienia, naśladując w ten sposób Chrystusa, który przed rozpoczęciem swojej nauczycielskiej działalności przebywał 40 dni na pustyni, modląc się i poszcząc.

(więcej…)

msza-live

cropped-sdm_logo-02-220x101

mcas