Skocz do początku

DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA
dla Członków
Apostolskiego Dzieł Pomocy dla Czyśćca

w Parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach
9 października 2010 roku - sobota


Dzień skupienia - Razem przed kościołem


Doroczny dzień skupienia rozpoczął się modlitwą różańcową o godz. 9.30, a następnie uczestnicy wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył - gospodarz rekolekcji - Ks. Proboszcz Artur Ważny. Współkoncelebransami byli :

 • Ks. Proboszcz Marek Łabuz z parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy, którego Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc mianował opiekunem grup ADPC diecezji tarnowskiej
 • Ks. Proboszcz Kazimierz Bonarek z parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich
 • Ks. Proboszcz Zdzisław Gniewek z parafii pw. św. Stanisława Bp i Męczennika w Skrzyszowie
 • Ks. Artur Urban wikariusz z parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.

W dniu skupienia wzięła także udział grupa ADPC z parafii p.w Matki Bożej Różańcowej w Woli Rzędzińskiej i Łękawicy.

Rekolekcje dla członków ADPC, to czas ożywionej, modlitewnej pamięci o tych, którzy sobie już pomóc nie mogą, czyli o duszach czyśćcowych. Homilię podczas Mszy św. a po niej konferencję formacyjną na temat:

"Być uczniem Chrystusa", wygłosił Ks. Marek Łabuz - opiekun diecezjalny ADPC. Co to znaczy być uczniem Chrystusa ?
 • Być uczniem Chrystusa - to nie potępiać, zaufać Bożemu planowi, bez narzekania wziąć swój krzyż i szukać siły, by pójść za Mistrzem, zapraszając jego Matkę do swojego życia.
 • Być uczniem Chrystusa - to pomagać dźwigać krzyż tym którzy się trudzą, umieć pomóc także odkryć swoją godność człowiekowi, który się zagubił.
 • Być uczniem Chrystusa - to powstawać ze swoich grzechów i dać się prowadzić Chrystusowi.
 • Być uczniem Chrystusa, to nikogo nie upokarzać , nie wyśmiewać się z nikogo, ale nieść Dobrą Nowinę braciom.
 • Być uczniem Chrystusa, to wreszcie świadomie i mężnie wyznawać swoją wiarę, ożywiać ją, a przez sakramenty święte powstawać do nowego życia i w nim wzrastać.

Dzięki Eucharystii stajemy się uczniami Chrystusa. Uczestnicząc w Eucharystii jako ofierze Jezusa i Kościoła oraz Jego uczcie, powracamy do swoich codziennych spraw i zajęć jako Jego uczniowie i świadkowie. Bardzo ważnym elementem jest także lektura i rozważanie Pisma świętego, dzięki czemu lepiej poznajemy Chrystusa i swoje zadania, wypływające z przynależności do Niego.

A o to jak powinno wyglądać w praktyce stawanie się uczniem Chrystusa w Apostolskim Dziele Pomocy dla Czyśćca i jakie cechy winny charakteryzować nasze apostolstwo:

 1. Dawać świadectwo wiary w życie wieczne, patrzeć z wiarą na wszystko co nas spotyka, na różne doświadczenia, a także śmierć bliskich.
 2. Uczyć się od Chrystusa postawy służby wobec potrzebujących, nieść wszystkim nadzieję, zwłaszcza tym, którzy przeżywają żałobę po tragicznej lub nagłej śmierci kogoś bliskiego.
 3. W największych doświadczeniach życiowych nie tracić z oczu Bożej perspektywy na życie i nagrodę wieczną, której gwarantem jest Boża obietnica.
 4. Zgodnie z duchowością ADPC okazywać miłosierną miłość żyjącym i zmarłym, pamiętając na błogosławieństwo Chrystusa: "błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Dzień skupienia_01 Dzień skupienia_02 Dzień skupienia_03 Dzień skupienia_04
Dzień skupienia_05 Dzień skupienia_06 Dzień skupienia_07


Aby nazwa Dzieła uwzględniała bardziej osobowy charakter niesienia pomocy dla zmarłych, decyzją władz Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych od roku 2011 nazwa ma nowe brzmienie:

"APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM"


góra strony