Skocz do początku

APOSTOLSKIE DZIEŁO POMOCY DLA CZYŚĆCAWśród wielu rodzin zakonnych, jakie Duch Święty powołał do istnienia w kosciele jest Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Zostało powołane do życia jako bezhabitowe 10 listopada 1889 roku, w Zakroczymiu przez bł. Ojca Honorata Koźmińskiego - kapucyna, charyzmatycznego założyciela dwudziestu sześciu zgromadzeń zakonnych, z których siedemnaście istnieje i działa w Kościele do dziś. Wspomożycielki przyjęły Regułę św. Franciszka, ponieważ zostały założone przez Kapucyna, którego zakon stanowi jedną z gałęzi całego zakonu franciszkańskiego.

Ojciec Założyciel tak pisał o duchowości Sióstr Wspomożycielek:

"Duch sióstr tego Zgromadzenia, jako (...) córek św. Franciszka jest duchem żywej wiary i świętego zapału, gorącej miłości, świętej żarliwości i poświęcenia, najwyższego ubóstwa, najgłębszej pokory, szczerej pogardy dla świata i prawdziwej pokuty. Słowem, duch Wspomożycielek zawiera w sobie cały kwiat Ewangelii świętej, czyli jest zebraniem tego wszystkiego, co tylko jest w niej wzniosłego, uroczego i doskonałego."

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych nie mogąc dotrzeć bezpośrednio do wszystkich środowisk i parafii, pragnie realizować i rozszerzać powierzoną mu misję w Kościele przez świeckich współpracowników, należących do Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca (ADPC). Jest to wspólnota modlitewna przeznaczona dla praktykujących katolików, którzy pragną nieść pomoc duszom czyśćcowym przez dostępne dla siebie środki jak i modlitwę, ofiarę, jałmużnę, dobre uczynki, itp. Członkowie ADPC stanowią duchową rodzinę ZgromadzeniaSióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Patronami dzieła są: Matka Boża Pośredniczka Łask (7.V), św. Józef (19.III), bł. Honorat Koźmiński (13.X) i bł. Maria od Opatrzności (7.II)

List Ks.Bronisława Fury Historia powstania formacji modlitewnej Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca (ADPC) w naszej parafii sięga 1994 roku). Materiały dotyczące ADPC przywiozła obecna animatorka Anna Gordziejowska w lutym 1994 roku z Rzeszowa, gdzie już istniały takie grupy. Ks.Bronisław Fura, od którego pochodziły te materiały zaproponował utworzenie w parafii jej zamieszkania utworzenie grupy apostolskiej, która niosłaby pomoc zmarłym cierpiącym w czyśćcu.

Po dłuższych rozmowach i zapoznaniu się z tymi materiałami przez Ks. Proboszcza Mariana Grzankę 17 października 1994 roku wyraził on zgodę , aby taka formacja powstała w naszej parafii. Od 17 października do 31 grudnia 1994 roku nastąpił okres organizacyjno - formacyjny. Kilka osób zawiązało wspólnotę i ustalono, że dniem wspólnych modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące będzie drugi poniedziałek każdego miesiąca.

Pierwsza Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące z intencji członków Apostolatu została odprawiona 9 stycznia 1995 roku. Poprzedziła ją modlitwa różańcowa za dusze w czyśćcu cierpiące. Liczba członków Apostolatu zaczęła systematycznie rosnąć.

Do Apostolatu może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, którego ożywia pragnienie niesienia pomocy zmarłym. Znakiem duchowej więzi wszystkich członków Dzieła jest "Akt codziennego ofiarowania":


Blossoms Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.ZAPRASZAMY

wszystkich, którzy chcą nieść pomoc swoim bliskim zmarłym - cierpiącym w czyśćcu :

  • na Adorację Najświętszego Sakramentu i Drogę Krzyżową za dusze w czyśćcu cierpiące w każdy I-szy piątek miesiąca o godz. 9.00
  • na Różaniec i Mszę św. za dusze w czyśćcu cierpiące w każdy II-gi poniedziałek miesiąca o godz. 17.15