Skocz do początku

KRONIKAW styczniu 1995 roku odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe w sali Domu Katechetycznego. Spotkaniu przewodniczył ówczesny Proboszcz - ks. lic. Marian Grzanka. Serdeczna atmosfera - wspólny śpiew kolęd i życzenia spowodowały jeszcze większą więź wszystkich członków.

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach Łaskami słynący Krzyż Pana Jezusa w Krakowie - Mogile W tym samym roku, w czerwcu Apostolat zorganizował pielgrzymkę do Krakowa - Mogiły - Łagiewnik. W Mogile w Klasztorze Ojców Cystersów we wspólnej modlitwie u stóp Cudownego Chrystusa Ukrzyżowanego polecaliśmy się Jego opiece.

Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. ku czci Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego u stóp Jezusa Miłosiernego i relikwiach Bł. Siostry Faustyny.We wrześniu 1995 roku przypadała I rocznica śmierci Księdza Prałata Jana Reca. Przedstawiciele parafii, a także grupa Apostolatu wzięła udział we Mszy św. w kościele parafialnym w Siedliskach. Następnie wspólna modlitwa na cmentarzu przy grobie Ks. Prałata. Grupa Apostolatu złożyła wiązankę kwiatów. Rocznica śmierci Ks. Prałata Jana RecaRocznica śmierci Ks. Prałata Jana RecaW miesiącu październiku 1995 roku obchodziliśmy I-sząa rocznicę założenia w naszej parafii grupy modlitewnej Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca. O godz. 17.30 - odmawialiśmy wspólny różaniec, następnie uczestniczyliśmy w Mszy św. w intencji członków grupy, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich. Po mszy św. ze świecami, śpiewając pieśń maryjną, przeszła cała grupa do Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, składając u Jej stóp kosz róż i akt wpólnego dziękczynienia.

Orędowniczka Miłosierdzia - Matka Boska Fatimska - Królowa Różańca Świętego O Łaskawa, o Łitościwa, o Słodka Panno Maryjo,
Matko Boża Fatimska"
Pragniemy dzisiaj w I-sza rocznicę założenia Grupy Apostolstwa Pomocy dla czyśćca złożyć Ci Matko Boza wyrazy naszej wdzięczności.
Dziękujemy Ci za to, że byłas z nami w czasie comiesięcznych rozważań i modlitw różańcowych zanoszonych e Twoich stóp za duszami w czyśćcu cierpiącymi.
Jesteś bowiem Maryją Matką Miłosierdzia i Pocieszycielką dusz w czyśćcu cierpiących.
Umacniaj nas w wytrwałej i gorącej modlitwie.

Tobie Maryjo zawierzyliśmy - Prowadź nas

Każdy z członków otrzymał obrazek figury Matki Bożej Fatimskiej upamiętniający I-szą rocznicę powstania Grupy Apostolatu dla Czyśćca.Pogrzeb śp. Władysłąwa Mączko W grudniu 1995 odszedł do Pana członek naszej Grupy śp. Władysław Mączko Człowiek szlachetny, który całe swe życie zawierzył Krzyżowi i Ewangelii. W czasie odprawianej Drogi Krzyżowej zawsze nam przewodniczył niosąc Krzyż.Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przedstawiciele Grupy odwiedzili chorych członków: Eugenię Kornaus, Wiktorię Żołądź, Bronisławę Standard, Halinę Kloc, Józefa Szewczyka, skłądając im życzenia i obdarowując Ich upominkami.

góra stronyWitraż Siostry Faustyny W październiku 1996 roku parafia nasza obchodziła 40-lecie poświęcenia Kościoła. Z tej okazji członkowie Apostolatu ufundowali witraż (wtedy jeszcze) Błogosławionej Siostry Faustyny, jako zadośćuczynienie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
W uroczystościach rocznicowych wziął udział Ordynariusz tarnowski Bp Józef Życiński. Spotkał się On także z przedstawicielami wszystkich grup działających w naszej parafii, w tym także z naszą grupą. Na tę okoliczność posiadamy wpis do Kroniki - prowadzonej przez Apostolat
Błogosławieństwo Ks. Bpa Józefa Życińskiego


W dniach od 18 do 20 października 1996 roku odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Tematem rekolekcji - dni skupienia było "Nawrócenie i pokuta" w świetle Objawień Fatimskich.

Konferencje głosiła Siostra Kinga Szczurek - Moderatorka ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku. Na tę okoliczność powstał wpis do kroniki dokonany przez Siostrę Kingę oraz Ks. Jana Zająca - ówczesnego Dyrektora Domu Rekolekcyjnego"
Siostra Kinga Szczurek

Ks. Jan Zając - Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach Siostra Kinga Szczurek z Apostolskiego Dzieła w Kobyłce k./Warszawy Wpis do kroniki s. Kingi Szczurek
Wpis do kroniki Ks. Jana Zająca

góra strony


W dniu 8 grudnia 1996 roku w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, członkowie Apostolatu z inicjatywy animatorki zostali wpisani do Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie, na dowód czego każdy otrzymał dowód przyjęcia "Dyplomik" i cudowny medalik.


Spotkanie animatorek w Woli Rzędzińskiej W roku 1997 - decyzją Siostry Kingi Szczurek - moderatorki Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z ramienia Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku, dni skupienia miały się odbywać co roku w innej parafii w której istniały grupy Apostolatu.

Pierwsze spotkanie organizacyjne dla animatorek grup Apostolatu z poszczególnych parafii diecezji tarnowskiej odbyło się w parafii MB Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej.W ramach akcji powołaniowej w miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie animatorek grup Apostolatu z Przełożoną Generalną Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Warszawy - Siostrą Zuzanną Gajda, Jej zastępczynią Siostrą Różą Pierzchałą oraz postulantką ze Zgromadzenia Zakonnego Siostrą Dorotą Wasyliszyn. Spotkanie animatorek grup Apostolatu z Przełożoną Generalną


40-lecie kapłaństwa Ks. M. GrzankiObrazek jubileuszowy W miesiącu czerwcu 1998 roku opiekun grupy Ks. Proboszcz Marian Grzanka obchodził 40-lecie swojego kapłaństwa. Przedstawicielki grupy - animatorka i jej zastępczyni złożyły Ks. Proboszczowi życzenia i wręczyły kwiaty.


Jak co roku, także w miesiącu styczniu 1999 roku przeżywaliśmy spotkanie opłatkowe. Życzenia, wspólny spiew kolęd, rozmowy, wspomnienia, wszystko pod przewodnictwem opiekuna - Ks. Proboszcza Mariana Grzanki.

Spotkanie opłatkowe w 1999 roku Spotkanie opłatkowe w 1999 roku Spotkanie opłatkowe w 1999 roku Spotkanie opłatkowe w 1999 roku

góra strony


W roku Jubileuszowym 2000 dzień skupienia dla poszczególnych grup odbył się w naszej mościckiej parafii. Konferencję na temat czyśćca, form niesienia pomocy dla zmarłych poprowadziła Siostra Kinga Szczurek.


Specjalny dzień skupienia dla animatorów całego regionu południowo - wschodniego odbył się w Jarosławiu.


Do Domu Ojca W roku 2001 został opracowany i wydany przez Siostrę Kingę pierwszy numer kwartalnika - biuletynu zatytułowany "Do Domu Ojca".

Miał on służyć jako pomoc do przeprowadzania comiesięcznych spotkań modlitewno - formacyjnych w grupach Apostolatu. Na łamach tegoż biuletynu są zamieszczane także listy, zapytania i świadectwa członków ADPC


W dniach 25 i 26 września 2001 roku parafia nasza przeżywała Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Grupa Apostolatu miała swoje czuwanie modlitewne u stóp Obrazu Matki Bożej 26 września od godz. 5-tej do 6-tej rano. Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej


W dorocznym dniu skupenia dla Członków Apostolatu z rejonu tarnowskiego, który odbył się w naszej parafii 12 października 2002 roku uczestniczyło 80 osób.

Dzień skupienia 2003Dzień 20 września 2003 roku był kolejnym modlitewnym spotkaniem wszystkich grup ADPC w diecezji. Miejscem przeżyć duchowych bylą parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej. Mszę św. koncelebrowali proboszczowie, a zarazem opiekunowie grup Apostolatu z poczczególnych parafi:
  • proboszcz parafii Wola Rzedzińska - Ks. kan. Jan Franczak
  • proboszcz parafii Koszyce Wielkie - Ks. kan. Kazimierz Bonarek
  • proboszcz parafii Skrzyszów - Ks. mgr Zdzisław Gniewek
  • Generał Klasztoru O.O. Bernardynów - O. Ernest Paradysz

W roku 2004 przypadała 150 rocznica ogłoszenia przez Papieża Piusa IX Dogmatu Niepokalanym poczęciu. Naspotkaniu opłatkowym w styczniu, członkowie apostolatu podjęli z tej okazji zobowiązanie wspólnej modlitwy różańcowej we wszystkie święta i wspomnienia Matki Bożej przed Mszą św. wieczorną. Było to realizowane przez cały rok, aż do 8 grudnia. W gablocie przedsionka kościoła, którą otrzymał Apostolat do dyspozycji, można się było zapoznać z wykazem dat przypadających świąt Maryjnych. Na każde przypadające święto były zamieszczane odpowiednie obrazy Matki Bożej z krótkim opisem lub modlitwą na ten dzień.W miesiącu sierpniu 2004 roku nastąpiła zmiana opiekuna Apostolatu, bowiem Ks. Marian Grzanka odchodził na emeryturę. Asystentem Apostolatu został nowy proboszcz - Ks. dr Andrzej Jeż.Z uwagi na przypadającą w 2004 roku 10-rocznicę powstania Apostolatu, członkowie uczestniczyli we Mszy św. dziekczynnej i złożyli dar ofiarny w postaci siedmiu ksiąg "Lekcjonarza mszalnego".


Okres ostatnich pieciu lat (2005 - 2010) należy do ustabilizowanego programu modlitw i inicjatyw Apostolatu. Na comiesięcznej modlitwie Apostolat gromadzi się w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.


W związku ze zmianą księdza proboszcza nastąpiła zmiana opiekuna Apostolatu. Nowym trzecim już z kolei Asystentem duchowym Apostolatu został od sierpnia 2007 roku Ks. Artur Ważny.

góra strony


Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio w Terliczce koło Rzeszowa, które prowadzą Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej.


Inicjatywa zorganizowania pielgrzymki do Terliczki, została przyjęta z zadowoleniem przez członków Apostolatu. Pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, w dniu 23 października 2010r, grupa składająca się z członków Apostolatu naszej parafii, parafii z Woli Rzędzińskiej, a takze wielu innych parafian, wyruszyła autokarem o godz. 8-mej do Terliczki.

O godz. 10-tej byliśmy już w Sanktuarium. Na dziedzińcu kościoła znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, a przed nią figurki postaci pastuszków: Hiacynty, Franciszka i Łucji.

Kościół w Terliczce jest dwupoziomowy. Górna część zwana przez wiernych "Komnatą Matki Bożej", dolna poświęcona Św. Ojcu Pio. W Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, spotkał się z nami Ojciec Klemens Blajda, który obchodził 9 października 2010 r. złoty jubileusz życia zakonnego. Pomaga On w pracy duszpasterskiej Księdzu Proboszczowi. Opowiedział On całą historię Sanktuarium i parafii Terliczka. Należy zauważyć, iż swoją postawą jak i wyglądem bardzo przypomina osobę św. Ojca Pio.

O godz. 11-tej w dolnym kościele uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez naszego asystenta duchowego pielgrzymki Ks.Proboszcza Artura Ważnego. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Świętego Ojca Pio.

Po Mszy św. do pielgrzymów skierował kilka słów - Proboszcz i Kustosz Sanktuarium O. Jan Maria Sochocki. Opowiadał czym jest i jak funkcjonuje Sanktuarium. Następnie pielgrzymi przystąpili do ucałowania relikwi Św. Ojca Pio i pastuszków: Błogosławionych Hiacynty i Franciszka.

Z inicjatywy i według projekty Ojca Klemensa, na terenie Sanktuarium znajduje się Kaplica Św. Franciszka - "Pokój i Dobro", którą także mogliśmy zwiedzić pod przewodnictwem O. Klemensa.

Nie obyło się także bez poczęstunku, przygotowanego dla nas przez Ojców. Wspaniały żurek, uprzejma obsługa, możliwość indywidualnej rozmowy z Ojcami, sprawiły, że atmosfera spotkania była bardzo miła i serdeczna. Pielgrzymi mogli także zakupić wiele pamiątek.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium Narodzenia NMP w Zawadzie, gdzie proboszczem i kustoszem jest Ks. Józef Książek.

Galerię zdjęć można obejrzeć na naszej stronie parafialnej. Kliknij tutaj.Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, członkowie APDC urządzają swoje spotkanie "opłatkowe".

W drugi poniedziałek miesiąca stycznia 2011 roku, po Mszy św. o godz. 18-tej, członkowie zebrali się w jadalni budynku plebani.

W spotkaniu ku radości wszystkich wzięli udział: Ks. Proboszcz Artur Ważny oraz Ks. Janusz Krajewski. W imieniu całej grupy, życzenia Kapłanom złożyła animatorka. Błogosławieństwem kapłańskim rozpoczęliśmy łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń noworocznych. Oczywiście, po życzeniach zasiedliśmy do stołu odświętnie udekorowanego i zastawionego przez członkinie grupy.

Przy śpiewie kolęd i akompaniamencie akordeonu przez Ks. Janusza, w miłej i serdecznej atmosferze wspólnotowej bardzo szybko upłynął nam "opłatkowy" wieczór.

Jedna z członkiń P. Marianna Mączko uświetniła nasze spotkanie dedykując Ks.Proboszczowi następujący wiersz:

Prószy śnieżek, prószy
srogi mróz na dworze,
ale w duszy ciepło
w Narodzenie Boże.

     Mówiła nam mama,
     że dziś po kolędzie
     do naszego domu,
     Ksiądz Proboszcz przybędzie.

Ksiądz Proboszcz już przybył,
więc się weselimy
o błogosławieństwo
bardzo Go prosimy.

     Błogosław rodziców,
     błogosław nas dzieci
     i znów do nas przybądź,
     kiedy rok uleci.

Bo my z całej duszy
Jezuska kochamy,
a Jego zastępców
serdecznie witamy.
Deklamacja wiersza

Galerię zdjęć można obejrzeć na naszej stronie parafialnej. Kliknij tutaj.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW MARYJNYCH W ZAKOPANEM
ORGANIZOWANA PRZEZ APOSTOLAT POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM
w dniu 18 czerwca 2011 roku


Wspólne zdjęcie W godzinach rannych liczna grupa czcicieli Matki Bożej pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Artura Ważnego, rozpoczęła pielgrzymkę do Zakopanego. Wielu pielgrzymów przed wyjazdem miało wątpliwości czy aby pogoda dopisze, jedni obawiali się upałów, drudzy opadów deszczu. Ale nasza najlepsza Matka Maryja, czuwała nad nami i wyprosiła nam na czas pielgrzymki piękną pogodę. Strugi deszczu polały się z nieba, kiedy już wszyscy powrócili do domów.

Pierwszym Sanktuarium w którym zatrzymali się pielgrzymi było:

Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem - Olczy

Krótką historię powstania Sanktuarium opowiedział nam Kustosz Ks. Mieczysław Kozłowski, nawiązując do Objawień św. Katarzyny Laboure. Matka Boża poleciła Katarzynie Laboure - zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, wybicie i rozpowszechnienie Cudownego Medalika. Następnie Ks. Kustosz wszystkim pątnikom ofiarował Cudowny Medalik, kładąc Go każdemu na wyciągniętą prawą dłoń.

O godz. 11-tej rozpoczęła się Msza święta sprawowana przez asystenta duchowego pielgrzymów Ks. proboszcza Artura Ważnego. Na rozpoczęcie Mszy św. oddaliśmy się Matce Bożej słowami pieśni:

Przyszliśmy do Ciebie Matko
Z tej mościckiej naszej ziemi
Nasze bóle i pragnienia
Przed oblicze Twe niesiemy.

     Spojrzyj na nas, by pocieszyć
     Połóż na nas rękę swoją
     Niech Cudowny Twój Medalik
     Będzie zawsze nam obroną.

Patrzy w Ciebie Kościół cały
Jak na gwiazdę ocalenia
Osłoń wszystkich swym ramieniem
Ześlij Twoich łask strumienie.

      Spojrzyj na nas, by pocieszyć
      Połóż na nas rękę swoją
      Poleć nas Synowi Twemu
      Matko nasza i Królowo.

Po Mszy św. przy ołtarzu bocznym z relikwiami Błogosławionego Jana Pawła odmówiliśmy - Litanię do Błogosławionego, prosząc o potrzebne łaski dla naszych rodzin , parafii, ojczyzny. Następnie każdy podchodził do relikwii i kładąc rękę na relikwiarzu polecał swoje osobiste intencje i prośby.

Przy wyjściu z kościoła pielgrzymi mogli nabyć różne broszurki, obrazki, foldery o tymże Sanktuarium oraz poświęcone Cudowne Medaliki dla swoich bliskich.

Następnym etapem naszej pielgrzymki było

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ NA KRZEPTÓWKACH

W historię Sanktuarium wprowadził nas Ks. Mieczysław Olech ze Zgromadzenia Księży Palotynów.

W Sanktuarium, które powstało jako wotum dziękczynne za uratowanie życia Ojca Świętego Jana Pawła II, nieustannie płynie strumień modlitwy dziękczynnej i błagalnej za dzieła, które Bóg dokonuje w nas poprzez orędzia fatimskie. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach jest jednym z najważniejszych ośrodków fatimskich w świecie, ściśle związane z Sanktuarium w Fatimie. Jest także jakby łącznikiem między Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Olczy. Podczas budowy Sanktuarium Fatimskiego pod każdą cegłę włożono Cudowny Medalik. W fundamentach zaś kościoła wmurowano zdjęcie Papieża i papieski różaniec.

Całe Sanktuarium jest otoczone parkiem w którym znajduje się przeniesiony Papieski Ołtarz, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował Mszę św. pod Wielką Krokwią. W parku znajduje się pierwszy w świecie pomnik Papieża Jana Pawła II i Jego wiernego sekretarza - obecnego Kardynała Ks. Stanisława Dziwisza. Przechodząc do Ołtarza Papieskiego spotyka się wiele znaków duchowości Jana Pawła II - Jego ukochane figury i obrazy maryjne w małych kapliczkach. O godz., 15-tej przy Ołtarzu Papieskim odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Na placu Sanktuarium, przed wejściem do Kaplicy Niepokalanego Serca Maryi stoi figura, przedstawiająca postać Anioła Pokoju. W 1916 roku trzykrotnie zjawił się On dzieciom fatimskim, aby przygotować ich na spotkanie z Maryją, które odbyło się 13 maja 1917 roku. Figura stoi na kamieniu przywiezionym z Fatimy. Kamień z miejsca objawień Anioła został przecięty na pół, jedna część została ofiarowana Sanktuarium w Zakopanem, druga pozostała w Fatimie. W Kaplicy Niepokalanego Serca Maryi jest cudowna figura Matki Bożej Fatimskiej, która przez 20 lat w najtrudniejszych latach komunizmu wędrowała po Polsce. Papież Jan Paweł II ukoronował ją złotą koroną. Są też cenne relikwie bł. Hiacynty, bł. Franciszka oraz drzewa objawień.

Na pożegnanie z Maryją odśpiewaliśmy pieśń: "Fatimska Matko błagamy Cię". Dla pielgrzymów został wydany Przewodnik po Sanktuarium, bogaty w treść i ilustracje.

Celem dalszego naszego pielgrzymowania było -

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W BACHLEDÓWCE

Leży ono w samym sercu Podhala i jest najwyżej położonym Sanktuarium w Polsce 947m. n.p.m. Powstało w latach 1985 - 1991 wysiłkiem Zakonu Paulinów oraz okolicznych mieszkańców. Nie mogliśmy jednak zwiedzić Sanktuarium z powodu odprawianej Mszy św. dla nowożeńców.

Obok Sanktuarium mogliśmy zwiedzić kaplicę do której 10 lipca 1955 roku. Ojcowie Paulini przywieźli kopie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W latach 1967 - 1973 stałym gościem na Bachledówce był Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński. Bywał także ks. kardynał Karol Wojtyła, gdzie wspólnie rozmawiali o żywotnych sprawach Kościoła i Ojczyzny. W 1992 roku wybudowano ośrodek rekolekcyjny i utworzono izbę pamięci dwóch Wielkich Polaków: Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia i Jana Pawła II - Papieża.

Wiele ważnych informacji zawiera folder, który mogli nabyć pielgrzymi. Po krótkim pobycie w Sanktuarium na Bachledówce pielgrzymi podążyli jeszcze do:

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LUDŹMIERSKIEJ

U stóp Maryi zwanej "Gaździną Podhala" wzięliśmy udział w modlitwie różańcowej. Cudowna figura Matki Bożej przynaglała pielgrzymów, aby obchodząc na kolanach wokół ołtarza oddać Jej cześć i polecać własne prośby i intencje.

Wspólne pielgrzymowanie zakończyliśmy z Bożą pomocą i pod opieką Matki Bożej o godz. 21.30 na parkingu przy Kościele parafialnym w Mościcach. Wzajemne podziękowania z życzeniami "spokojnej i błogosławionej nocy" pielgrzymi powracali do domów.

Galerię zdjęć można obejrzeć na naszej stronie parafialnej. Kliknij tutaj.

góra strony