Skocz do początku

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych


Natalia Nitosławska


Życie zgromadzenia w Polsce zrodziło się z ofiary i umiłowania woli Bożej przez Wandę Olędzką. Słusznie więc przysługuje jej tytuł Matki Współzałożycielki. Jak świeca na Chrystusowym ołtarzu ofiarnym spalała się ona cicho i bez rozgłosu w służbie cierpiącym i potrzebującym wsparcia na ziemi, by w ten sposób nieść ulgę cierpiącym w czyśćcu.

Natępczynią Wandy Olędzkiej została wybrana przez O. Honorata Koźmińskiego Natalia Nitosławska, która została pierwszą Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Urodziła się ona około roku 1845 na kresach Wschodnich, w majątku Jazwy niedaleko Orszy (dziś Białoruś), jako córka Henryka i Michaliny z domu Bolschwing. Otrzymała staranne wychowanie religijne i patriotyczne, gdyż miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny była szczególna cechą rodu Nitosławskich. Natalia zdobyła wszechstronne wykształcenie w Instytucie Naukowym w Bonn.

Od wczesnych lat życia myślała o oddaniu się na wyłączną służbę Bogu w zakonie. Jednak na realizację tego pragnienia Natalia musiała czekać wiele lat. Przyczyniły się do tego warunki polityczne w ówczesnej Polsce po powstaniu styczniowym. Ukaz carski z 1864 roku definitywnie zamykał możliwość realizowania powołania do życia konsekrowanego. Dlatego osoby odkrywające w sercu powołanie do tego rodzaju życia mogły je podjąć jedynie poza granicami kraju. Natalia jednak nie wyjechała. Prawdopodobnie musiała opiekować się swoimi rodzicami i być może także chorym bratem.

Około 1890 roku przybyła do Zakroczmia, żeby spotkać się z Ojcem Honoratem Koźmińskim. Chciała zasięgnąć rady odnośnie swoich życiowych planów i zamierzeń. Za radą Ojca przyłączyła się do pierwszych towarzyszek Wandy Olędzkiej, stanowiących razem z nią małą wspólnotę powstającego właśnie w Zakroczmiu Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Ona to wiernie kontynuowała dzieło swojej poprzedniczki. Po kilku latach życia zakonnego i posługiwania wśród chorych i ubogich zmarła w opinii świętości w 1900 roku w Nowym Mieście nad Pilicą

W życiu Wandy Olędzkiej i NAtalii Nitosławskiej wpełniły się słowa Chrystusa zapisane w kartach Ewangelii: "Jeżeli ziarno pszenicy nie obumrze, pozostanie tylko samo, jeżeli obumrze przynosi plon obfity". Obydwie Matki "obumarły" i przez to dały Boże życie całemu Zgromadzeniu.

Klikając na linku można przejść do strony zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowychgóra strony