About admin

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 22.XI

 1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:
  – we wtorek – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy Męczenników
 2. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to również święto patronalne Akcji Katolickiej, Liturgicznej Służby Ołtarza i Odnowy w Duchu Świętym. Za pobożne, publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi – Królowi, Kościół udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
 3. Parafialna Grupa Odnowy w Duchu Świętym pw. Chrystusa Króla – w dniu swojego patronalnego święta – serdecznie zaprasza dzisiaj na modlitwę uwielbienia, która rozpocznie się o godz. 15.15 w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 4. W sobotę, 28 listopada, przypada 11 rocznica święceń biskupich Biskupa
  Tarnowskiego Andrzeja Jeża. „Niech Go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi i broni przed jego nieprzyjaciółmi”.
 5. Różaniec z „wypominkami” za zmarłych odmawiamy o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Zachęcamy bardzo gorąco do wspólnej modlitwy za tych, którzy od nas odeszli, a którym winniśmy naszą modlitewna pamięć i wdzięczność.
 6. W najbliższy wtorek zapraszamy czcicieli św. Michała Archanioła na Eucharystię o godz. 18.00. Przed Mszą św. można składać prośby do św. Michała, które będą odczytane i polecane Panu Bogu we wspólnej modlitwie.
 7. Każdego roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, w ramach akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” możemy nabyć świece, które postawimy na wigilijnym stole. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią już teraz gorąco zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. Od dzisiaj można w zakrystii nabyć wigilijną
  święcę Caritas. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczynamy już teraz, ponieważ nie wiemy jakie będą decyzje władz państwowych co do ilości wiernych w kościołach. Liczba świec w całej diecezji jest ograniczona. Świece można zabrać także dla rodzin, czy Seniorów.
 8. Kancelaria parafialna jest nieczynna. Msze św. można zamawiać w zakrystii kościoła. W sprawach ważnych prosimy o wcześniejszy kontakt z księdzem dyżurnym (tel. 723 967 866).
 9. Dzisiaj w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie alumni roku III przywdziali sutannę – widzialny znak powołania do kapłaństwa, przynależności do Chrystusa i opowiedzenia się za Jego Królestwem. Otoczmy wspólnotę seminaryjną naszą serdeczną modlitwą i prośmy Pana Jezusa o dar nowych, świętych i gorliwych powołań kapłańskich, także z naszej parafii.
 10. Przypominamy, że Biskup Tarnowski udzielił na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcamy do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem parafialnej strony internetowej oraz do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie.
 11. Informujemy, że w kościele może uczestniczyć równocześnie 80 osób. Nadal obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych. Prosimy wszystkich o ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych i przepisów państwowych.
 12. Z całego serca dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za troskę o naszą parafię wyrażającą się w darach modlitewnych i ofiarach materialnych składanych w kościele i przesyłanych na konto parafialne. Niech Bóg błogosławi Wam, w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. Niech Maryja – czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi – zwłaszcza za granicą. Ich wszystkich otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.
 13. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. †Marian Stanisławski z ul. Akacjowej, †Krystyna Knot z ul. Ludowej, †Janina Niedojadło z ul. Azotowej, †Roman Kokoszka z ul. Langiewicza, †Bolesław Jakubowski i †Krzysztof Kapłoński z ul. Kolejowej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.

XXXII Niedziela Zwykła – 8.XI

 1. W liturgii w tym tygodniu przeżywamy:
  – w poniedziałek – święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  – we wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego
  – we środę – św. Marcina
  – we czwartek – św. Jozafata
  – w piątek – śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
 2. Dzisiaj pod hasłem „Przywrócić nadzieję” obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczany prześladowaniami.
  W tym roku krajem reprezentującym współczesne męczeństwo chrześcijan jest Republika Środkowoafrykańska. Obecnie w RCA posługuje w trzech diecezjach 15 tarnowskich księży misjonarzy i 3 osoby świeckie.
 3. W środę przypada 102. rocznica odzyskania niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny będzie celebrowana o godz. 18.00. Modlimy się o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Polski dla Polaków w kraju i zagranicą. W sposób szczególny modlimy się o zdrowie dla dotkniętych korona wirusem i siły dla wszystkich, którzy się nimi opiekują. Niech Maryja, Uzdrowienie Chorych i Wspomożenie Wiernych, będzie z nami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Niech wyjedna u swojego Syna łaskę przeżycia czasu próby w nadziei, że jak wierzymy – Chrystus jest dawcą życia i miłości.
 4. Przypominamy, że Biskup Tarnowski udzielił na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcamy do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem parafialnej strony internetowej oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie.
 5. Informujemy, że w kościele może uczestniczyć równocześnie 80 osób. Nadal obowiązuje przepis o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych. Prosimy wszystkich o ścisłe przestrzeganie norm sanitarnych i przepisów państwowych.
 6. Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zgodnie z którym wierni mogą przez cały listopad uzyskiwać odpust zupełny za zmarłych. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu. „Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia” – czytamy w dekrecie.
 1. Przez cały listopad różaniec z „wypominkami” za zmarłych będzie odmawiany w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30. Modlitwą wstawienniczą – „wypominkami rocznymi”– modlimy się w każdą niedzielę roku (z wyjątkiem niektórych uroczystości) – ok. godz.: 7.00; 8.15; 9.45; 11.15.
 2. Komunikat Rady Osiedla Mościce.
  Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest trudna. Coraz więcej osób z naszego otoczenia chorują lub przebywa na kwarantannie. Wprowadzane są kolejne ograniczenia, które w sposób szczególny dotykają naszych seniorów. Jak wiemy, to właśnie osoby starsze są w większym stopniu narażone na tragiczne skutki koronawirusa. Dlatego jako Rada Osiedla Mościc wraz ze wspaniałymi wolontariuszami z naszej dzielnicy chcemy wyjść do wszystkich osób: starszych, samotnych, przebywających na kwarantannie z pomocą w niełatwej obecnie codzienności. Jeśli potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa, dostarczeniu zamówionego posiłku lub chcesz zostać wolontariuszem -prosimy o kontakt na numery telefonów podanych na plakacie oraz w internecie na Facebooku na oficjalnym profilu Rady Osiedla „Mościce”. Świat, zwłaszcza w tym trudnym czasie potrzebuje dobra, bądźmy więc zawsze gotowi do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Dlatego gorąco zachęcamy i apelujemy szczególnie do młodych mieszkańców Mościc o włączenie się w wolontariat, a osoby potrzebujące do skorzystania z pomocy wolontariuszy.
 3. W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego. W związku z tą inicjatywą zwrócono się do Biskupa Tarnowskiego z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o tej budowie do jak najszerszego grona osób. Oto treść apelu: Zachęcamy do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia. Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl Zwracamy się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.
 4. Kancelaria parafialna jest nieczynna. Msze św. można zamawiać w zakrystii kościoła. W sprawach ważnych prosimy o wcześniejszy kontakt z księdzem dyżurnym (tel. 723 967 866).
 5. Z całego serca dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za troskę o nasza parafię wyrażającą się w darach modlitewnych i ofiarach materialnych składanych w kościele i przesyłanych na konto parafialne. Niech Bóg błogosławi Wam, w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. Niech
  Maryja – czuwa nad Waszymi rodzinami i domami, tu w Mościcach i wszędzie tam, gdzie żyją Wasi najbliżsi – zwłaszcza za granicą. Ich wszystkich otaczamy modlitwą i z naszego kościoła posyłamy wyrazy pamięci, pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.
 6. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu odeszli do wieczności śp. †Kazimierz Druciak z ul. Czerwonych Klonów, †Antoni Zagata z ul. Traugutta, †Ewa Witek z ul. Czerwonych Klonów, †Kazimiera Karboniak z ul. Białych Klonów, †Wilhelm Michoń z ul. Kilińskiego, †Bogumiła Bożek z ul. Kasztanowej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.

Ze względu na ograniczenia sanitarne, informujemy, że w spotkaniach dla narzeczonych prowadzonych w parafialnej poradni rodzinnej mogą brać udział jednocześnie maksymalnie 2 pary, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie – 505 822 862. Najbliższy termin I spotkania to 8 listopada 2020.

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.XI

APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

 • Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie
  z przykazaniem „Nie zabijaj”.
 • Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
 • Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła. Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.
 • Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
 • Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas. Wszystkim rodakom z serca błogosławimy. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 28 października 2020 roku
Więcej

XXIX Niedziela Zwykła – 18.X

 1. Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia: Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w
niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym
obrzędem.
Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza.
Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego. Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.
Z pasterskim błogosławieństwem † Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

Więcej

XXVIII Niedziela Zwykła – 11.X

 1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego
  Od niedzieli 20 września br. Region Duszpasterstwa Ludzi Pracy Małopolski Wschodniej, który obejmuje całą diecezję tarnowską, przejął na jeden rok przewodnictwo w ramach tegoż duszpasterstwa. Znakiem tego było uroczyste przyjęcie na Jasnej Górze od diecezji rzeszowskiej obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – Patronki Robotników, repliki krzyża nowohuckiego oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które obecnie peregrynują po parafiach naszej diecezji.
  Gorąco zachęcam poszczególne parafie naszej diecezji, by włączyły się w tę peregrynację poprzez podejmowanie znaków peregrynacji na czas jednej doby lub nawet na kilka dni, w przypadku większych ośrodków
  miejskich czy dekanalnych.
  Trwająca peregrynacją stanowi dogodną okazję do wzmożonej modlitwy za ludzi pracy i ich rodziny, o zachowanie miejsc pracy i wzmocnienie etosu pracy, o sprawiedliwość społeczną, a także o ustanie pandemii. Niech Matka Boża – Patronka Ludzi Pracy, trwająca pod krzyżem swego Syna, wspomaga nas w życiu godnym chrześcijan oraz chroni przed złem. Z pasterskim błogosławieństwem † Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI
Więcej