About Mariusz Kasiński

II Niedziela Zwykła 2017-01-15

1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z obrzędem konsekracji dziewic, wdów i wdowców
Drodzy Diecezjanie!
W niedzielę 22 stycznia br. w katedrze tarnowskiej odbędzie się obrzęd konsekracji dziewic, wdów oraz jednego wdowca, którzy pragną podjąć indywidualną formę życia konsekrowanego w Kościele. Tradycja podejmowania – za aprobatą Kościoła – życia w dozgonnej czystości dla Królestwa niebieskiego przez dziewice i wdowy sięga początków Kościoła. Jest to jedna z form życia konsekrowanego, którego różnorodność Kościół przyrównuje do drzewa o wielu gałęziach, tkwiącego korzeniami w Ewangelii i przynoszącego owoce. Po Soborze Watykańskim II odrodziła się praktyka konsekracji wdów i wdowców, którzy składając według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego wieczysty ślub czystości i pozostając nadal w świecie, konsekrują swój stan życia, aby pełniej poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. Przez dar konsekracji dziewic, wdów i wdowców jeszcze w pełniejszym świetle ukazuje się światu rzeczywistość Kościoła jako ludu pielgrzymującego ku Chrystusowi chwalebnemu. W diecezji tarnowskiej zostanie zainicjowana ta forma życia poświęconego Bogu. Postrzegamy ją jako wciąż aktualną drogę osobistego uświęcenia, której wybór wypływa z wewnętrznej potrzeby wiernych. Widzimy w niej także drogę służby Kościołowi, który na każdym etapie swoich dziejów potrzebuje różnych form urzeczywistniania Królestwa niebieskiego na ziemi. Głęboko ufamy, iż osoby żyjące w świecie tym specyficznym charyzmatem wzmocnią i wzbogacą duchową przestrzeń naszej diecezji, dając wyraziste świadectwo swojej wiary i miłości wobec Chrystusa i Kościoła.
Z pasterskim błogosławieństwem † Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI
2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
we wtorek – św. Antoniego, opata
we czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
w sobotę – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
3. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc serdecznie zaprasza na spotkanie opłatkowe do refektarza mościckiej plebanii we wtorek, 17 stycznia 2017 roku po Mszy św. wieczornej.
4. Ksiądz Przewodnik grupy 3 PPT na Jasną Górę, serdecznie zaprasza Braci i Siostry z grupy św. brata Alberta na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 21 stycznia w kaplicy św. Józefa w Rychwałdzie. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 17.00, następnie wspólna agapa przy kawie, herbacie i czymś słodkim.
5. Dziękujemy za dzisiejsze i wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Jesteśmy wdzięczni za wrażliwość serca, zrozumienie i pomoc. Modlimy się za Was, Drodzy Darczyńcy, aby Bóg wynagrodził Wam Waszą ofiarność, która wypływa z poczucia współodpowiedzialności za naszą parafialną Wspólnotę. Bóg zapłać!
6. Trwa wizyta duszpasterska. Dziękujemy za życzliwe i otwarte przyjmowanie nas w swoich domach. Wasze Rodziny i Wasze domy ogarniamy modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem prosząc Boga, aby Was strzegł i ochraniał od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa oraz aby Jego dary i łaski spłynęły na Was w obfitości. Naszymi kapłańskimi pacierzami otaczamy także tych, którzy wyjechali z Mościc szukając pracy lub z innych powodów, a z oddali łączą się z naszą rodziną parafialną.
7. Wszyscy, którzy w wyznaczonym dniu nie mogli przyjąć kapłana, a chcieliby to uczynić mogą – do środy – zgłosić swoją chęć w zakrystii lub kancelarii pozostawiając adres. Kapłani odwiedzą te domy w niedzielę, 22.01, od godz. 14.00.
8. Naszym Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia, a wszystkim obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje urodziny lub rocznice wypraszamy Boże dary i łaski. Szczęść Boże! Drogim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy Bożego błogosławieństwa, życzliwości dzieci i wnuków oraz dużo sił, a nade wszystko zdrowia.
9. Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie zapraszają na VI Forum Formacyjne „Moc uzdrowienia”. Jednym ze współczesnych świadków wiary w moc modlitwy uzdrowienia jest gość tegorocznego Forum Marcin Zieliński – lider katolickiej wspólnoty uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic. Swoją obecnością ubogaci nas także Wspólnota „Mocni w Duchu” z Łodzi wraz z o. Remigiuszem Recławem SJ, która już od pięciu lat modli się z nami na Forum. Forum odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2017 r. roku w Tarnowie – Mościcach, w hali sportowej „Jaskółka”, przy ul. Traugutta 5a. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie internetowej www.forum.moscice.pl lub telefonicznie. 
10. Z parafialnej wspólnoty w tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Irena Dobczyńska z ul. Obrońców Lwowa, Janusz Sroka z ul. Traugutta, Genowefa Juras z ul. Obrońców Lwowa oraz Maria Obrzut z ul. Kasztanowej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.

Wizyta duszpasterska 2017-01-09 do 2017-01-15

 

ULICA

LICZBA KSIĘŻY

Początek kolędy

Poniedziałek – 9 I 2017 r. – godz. 15:30

Zagrodowa

1 (ks. Prałat)

od Zbylitowskiej

Azotowa

3 (ks. Wojciech, ks. Piotr G., ks. Piotr M.)

od obu stron

Chemiczna, Szarych Szeregów

2 (ks. Paweł, ks. Artur)

od obu stron

 

Wtorek – 10 I 2017 r. – godz. 15:30

Zbylitowska

3 (ks. Prałat, ks. Paweł, ks. Wojciech)

od obu stron

Wędkarska, Turystyczna

1 (ks. Piotr M.)

od Wędkarskiej

Ledóchowskich

1 (ks. Piotr G.)

od Czerwonej

Podgórska

1 (ks. Artur)

od Czarnej Drogi

 

Środa – 11 I 2017 r. – godz. 15:30

Daleka, Stawowa

2 (ks. Prałat, ks. Wojciech)

od obu stron

Głogowa

1 (ks. Piotr G.)

od Jarzębinowej

Topolowa, Jarzębinowa, B. Klonów

1 (ks. Artur)

od Topolowej

Kwiatkowskiego

2 (ks. Paweł, ks. Piotr M.)

od obu stron

 

Czwartek – 12 I 2017 r. – godz. 15:30

Kmicica, Zagłoby, Skrzetuskiego

1 (ks. Piotr G.)

od Kmicica

Wołodyjowskiego

1 (ks. Piotr M.)

od Letniej

Kruczkowskiego

1 (ks. Artur)

od Czarnej Drogi

Obrońców Tobruku, Kruszyny

2 (ks. Prałat, ks. Wojciech)

od obu stron

Moraczewskiego

1 (ks. Paweł)

od Kolejowej

 

Piątek – 13 I 2017 r. – godz. 15:30

Kilińskiego

2 (ks. Wojciech, ks. Piotr G.)

od obu stron

Sempołowskiej, Wojtasiewicza

1 (ks. Paweł)

od Wojtasiewicza

Grota Roweckiego

1 (ks. Piotr M.)

od numeru 1.

Ks. Reca 1

1 (ks. Artur)

od numeru 1.

Ks. Reca 3

1 (ks. Prałat)

od numeru 1.

 

Sobota – 14 I 2017 r. – godz. 9:00

Czarna Droga, Lisia

3 (ks. Piotr G., ks. Artur, ks. Paweł)

od obu stron

Sienkiewicza

3 (ks. Prałat, ks. Wojciech, ks. Piotr M.)

od obu stron

 

Niedziela – 15 I 2017 r. – godz. 14:00

Gałczyńskiego

1 (ks. Artur)

od Brzozowej

Obrońców Lwowa

2 (ks. Prałat, ks. Wojciech)

od obu stron

Ks. Indyka 6

3 (ks. Piotr G., ks. Paweł, ks. Piotr M.)

od obu stron

 

Niedziela Chrztu Pańskiego 2017-01-08

  1. Dzisiaj, w niedzielę Chrztu Pańskiego, kończy się okres Narodzenia Pańskiego, a rozpoczyna się tzw. okres zwykły „w ciągu roku” przed Wielkim Postem.

  2. Jutro, modlitwy Apostolatu Pomocy dla Czyśćca. O godz. 17.30 – różaniec, o godz. 18.00 – Eucharystia z intencji Apostolatu. Następnie spotkanie w Kaplicy św. Jana Pawła II.

  3. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV LO w Tarnowie-Mościcach serdecznie zaprasza na Koncert świąteczno – noworoczny oraz wspólne kolędowanie we czwartek, 12 stycznia 2017 r., o godz. 17.00 w auli szkoły przy ul. Norwida 22.

  4. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy kolędnikom misyjnym, którzy jako wolontariusze zbierali ofiary na misje. Dziękujemy ich rodzicom i wychowawcom za życzliwość, opiekę i wszelką pomoc w organizacji i przebiegu kolędy misyjnej. Szczególnie dziękujemy rodzinom, które otworzyły swoje domy dla małych kolędników i materialnie wsparły ten szlachetny cel.

  5. Dziękujemy za dzisiejsze i wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Jesteśmy wdzięczni za ofiarność, wrażliwość serca, pomoc i zrozumienie, że „tym, co nadaje wartość naszemu dzieleniu się, jest miłość, która inspiruje różne formy daru, odpowiednio do możliwości i warunków każdego” (por. Benedykt XVI). Wszystkich Was, Naszych Drogich Darczyńców, otaczamy serdeczną modlitwą i wdzięczną pamięcią prosząc Boga, aby błogosławił Wam w codziennym życiu i nie szczędził swoich darów i łask.

  6. W dalszym ciągu trwa wizyta duszpasterska. Dziękujemy za życzliwe i otwarte przyjmowanie nas, kapłanów, w swoich domach. Zapewniamy Was – Bracia i Siostry – że modlimy się o błogosławieństwo dla Waszych Rodzin i Waszego domu. Modlitwą ogarniamy także Waszych Bliskich, którzy wyjechali z Mościc.

  7. Do nabycia u ministrantów prasa katolicka.

  8. Naszym Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia, a wszystkim obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje urodziny lub rocznice wypraszamy Boże dary i łaski. Szczęść Boże!

  9. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu odeszła do wieczności śp. Barbara Warzecha z ul. Krakusa. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu.