Są to grupy dzieci modlące się koronką do miłosierdzia Bożego. Każda grupa składa się z pięciorga dzieci. Każde z dzieci odmawia codziennie jeden dziesiątek koronki. Przewodniczący takiej grupy, którym jest jedno z dzieci, modli się nadto codziennie modlitwa Ojcze nasz…, Zdroważ Maryjo… i Wierze w Boga Ojca…

Opiekunem grupy jest s. Marietta Kruszewska tel. 883582604.