SPOTKANIA – KAŻDY PIĄTEK:
– Kościół Parafialny – Msza Święta o godz. 18.00
– MOST (Mościcki Ośrodek Szkoleniowo Terapeutyczny – Strona MOST)

MSZA ŚWIĘTA „MŁODZIEŻOWA”:
każda II niedziela miesiąca
godz. 11.30

Jesteśmy wspólnotą uczniów Jezusa, którzy nieustannie się formują, żeby żyć jak nasz Mistrz.

Nasza duchowość opiera się na 3 filarach:

 • Kerygmat – opieramy się na fundamentalnych prawdach chrześcijańskich, czyli doświadczamy, że Bóg kocha każdego z nas i choć grzeszymy odwracając się od Niego, to On posłał swojego Syna, Jezusa, żeby poniósł tego konsekwencje zamiast nas. Wierząc w Jego zmartwychwstanie zmieniamy swoje myślenie i postępowanie uznając Go za swojego jedynego Pana i Zbawiciela. Otrzymując Ducha Świętego chcemy wzrastać razem we wspólnocie Kościoła.
 • Charyzmat (Karisma) – chcemy słuchać Ducha Świętego i działać w Jego mocy.
 • Wspólnota (Koinonia) – działamy i wzrastamy razem.

Nasza formacja oparta jest o codzienne czytanie Słowa Bożego i treści formacyjnych w dużej części stworzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Ważną jej częścią są spotkania w tzw. małych grupach raz na dwa tygodnie, gdzie uczymy się życia wiarą od animatorów, żeby później móc to przekazywać innym (por. 1Kor 15,3).

 • PIERWSZY
  PIĄTEK MIESIĄCA

  – Msza Święta wieczorna,

  – Adoracja Młodzieży w kaplicy w kościele,

  – Agapa (wspólne spotkanie na MOŚCIE).

 • DRUGI
  PIĄTEK MIESIĄCA

  – Msza Święta wieczorna,

  – Wspólna modlitwa (MOST),
  – Grupki dzielenia,
  – czas wolny.

 • TRZECI
  PIĄTEK MIESIĄCA

  – Msza Święta wieczorna,

  – Wspólna modlitwa (MOST),
  – rozważanie Pisma Świętego w grupach,
  – spotkanie ogólne (konkretny temat dla wszystkich),
  – czas wolny.

 • CZWARTY
  PIĄTEK MIESIĄCA

  – Msza Święta wieczorna,

  – Wspólna modlitwa (MOST),
  – Grupki dzielenia,
  – czas wolny.

Spotkania kończą się zawsze o godzinie 21.00 odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego.