Wspólnota Muzyczna „DJ MUZA”  – to w skrócie „MUZYKA DLA JEZUSA”, która gości w naszej parafii od maja 2015 roku.

Wspólnota powstała spontanicznie i składa się z osób, które chętnie śpiewają na cześć Pana i pragnął wspólnie ćwiczyć i pogłębiać swoje umiejętności wokalne na cotygodniowych próbach.

Głównym nurtem są pieśni uwielbienia oraz pieśni liturgiczne śpiewane na Eucharystii.

Po raz pierwszy Wspólnota zaprezentowała się oficjalnie w październiku 2016 roku na „Terezjadzie”, towarzyszyła swoim śpiewem organizatorom sesji „Miasto Ktosiów” w tarnowskim Seminarium Duchownym w kwietniu 2017 roku.

Misja Wspólnoty zamyka się w literach swojej nazwy:

M = Modlitwa

U = Uwielbienie

Z = Zawierzenie

A = Apostolstwo

Próby odbywają się na MOŚCIE w poniedziałki od 19.00 do 20.30

 

 

Więcej można przeczytać: tutaj