Galerie

StartSłużba LiturgicznaPielgrzymka ministrantów

Pielgrzymka ministrantów

Zdjęcia z wycieczki ministrantów i dzieci misyjnych do Dębowca i Miejsca Piastowego.