• Przyjęcie do DSM
  wizyta św. Mikołaja
  fot. M. Kasiński
 • Adwentowe czuwanie
  młodzieży z dekanatu
 • Rekolekcje dla kandydatów
  do bierzmowania
 • ADWENT 2018
  Roraty - 6.00 i 18.00 (dni powszednie)
 • Nowi ministranci
  Fot. Mariusz Kasiński, Tomasz Dura
 • V Synod Diecezji Tarnowskiej
  Inauguracja 21.04.2018
  https://synodtarnow.pl
 • Grupa Młodzieżowa
  Spotkania w każdy piątek

I Niedziela Wielkiego Postu 2017

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Niech on będzie dla nas czasem łaski i nawrócenia serca oraz czasem gorliwej modlitwy o pokój na świecie. W sposób szczególny otoczmy troską wszystkie krzyże: w domu i przy drodze. Pamiętajmy też o nieustannym szacunku do Chrystusowego Krzyża, jak prosił nas w Zakopanem dwadzieścia lat temu św. Jan Paweł II:

„Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. […] Niech [krzyż] przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz” (Zakopane, 6 czerwca 1997)

(więcej…)

Zanurz się w Ranach Jezusa

Siostry Jezusa Miłosiernego i Koła Koronkowe z naszej Parafii, zapraszaja do wielkopostnej praktyki „ Zanurz się w Ranach Jezusa”, polegającej na uwielbianiu i wypraszaniu Miłosierdzia Bożego płynącego z Ran Pana Jezusa. Inspiracja do tego osobistego nabożeństwa są słowa Pana Jezusa zanotowane przez św. s. Faustynę: „Ze wszystkich ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie ” (Dz.1190). „Przytul się do ran Moich i czerp ze źródła żywota” (Dz 1485)

Zachęcamy, aby codziennie lub jeden raz w tygodniu wyciągnąć – znajdującą się w koszyczku pod chórem – karteczke z wypisana „Rana Pana Jezusa”. W tej Ranie i płynącym zeń Miłosierdziu warto zanurzac siebie,swoje życie i własne rany.

VIII Miedziela Zwykła 2017-02-26

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z 30. rocznicą śmierci

Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Drodzy Diecezjanie!

W poniedziałek, 27 lutego br., przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, kapłana archidiecezji katowickiej. Jego osoba mocno wpisała się w życie naszej diecezji, gdyż w Krościenku nad Dunajcem umiejscowił centrum założonego przez siebie Ruchu Światło-Życie, zwanego też ruchem oazowym. Ks. Blachnicki był wybitnym teologiem posiadającym dalekosiężną wizję duszpasterską, z której zrodziły się liczne dzieła. Był energicznym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza, prekursorem nowych metod ewangelizacji, inicjatorem dzieł trzeźwościowych: Krucjaty Wstrzemięźliwości i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Największym jego dziełem jest eklezjalny Ruch Światło-Życie, realizujący pogłębioną formację dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin – w ramach Domowego Kościoła, osób konsekrowanych – poprzez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła oraz kapłanów – w ramach Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Dla wszystkich stanów i grup wiekowych katolików Ruch ma właściwą sobie drogę wychowania „nowego człowieka”, realizowaną poprzez wakacyjne rekolekcje oazowe oraz systematyczną formację w ciągu roku i diakonię w parafii.

Radujemy się aktywną obecnością Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Gorąco zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do włączenia się w ten głęboki nurt formacyjny służący stawaniu się ludźmi „wiary konsekwentnej”. Jutro o godz. 17.00 w Krościenku nad Dunajcem, gdzie spoczywa Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, będzie celebrowana Msza świętą o jego rychłą beatyfikację. Będziemy także modlić się, aby Duch Święty, który ożywiał jego liczne inicjatywy, poprowadził ważne dla nas dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Zapraszam do wspólnej modlitwy, jeśli to możliwe przez obecność w Krościenku albo przez duchową łączność dzięki transmisji radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Niech Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”, wspiera nas swym wstawiennictwem na drogach codziennej wierności Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

 1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:

 • w sobotę – św. Kazimierza, królewicza

 1. Od dzisiaj do wtorku włącznie przeżywać będziemy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Nabożeństwo to pierwotnie oznaczało rozmyślanie nad czterdziestogodzinnym przebywaniem Chrystusa po śmierci w grobie. Następnie przekształciło się w eucharystyczne dni błagalne i wynagradzające za grzechy, zwłaszcza popełnione w okresie karnawału. Zachęcamy wszystkich Parafian, z poszczególnych ulic i dzielnic Mościc, dzieci i młodzież, małżonków, wdowy, wdowców, osoby samotne, osoby niemogące z różnych racji przyjmować sakramentów oraz członków poszczególnych grup parafialnych do adoracji Najświętszego Sakramentu.

 2. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. „Niech nasze osobiste zaangażowanie w modlitwę o trzeźwość i w różne formy działań wspierających starania o trzeźwość, z pomocą łaski Bożej, przyniosą błogosławione owoce dla całej naszej Ojczyzny” (Z listu Biskupa Tarnowskiego).

 3. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu oraz tradycyjny czas Komunii Świętej wielkanocnej. Msze św. w Środę Popielcową będą w następujących godzinach: 5.55; 7.15; 10.00; 16.00; 18.00. W czasie Mszy św. będziemy uczestniczyć w obrzędzie posypania głowy popiołem na znak podjęcia nawrócenia i pokuty za grzechy.

 4. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominamy, że post ścisły obowiązuje osoby od 18 do 60 roku życia i ogranicza się do spożycia trzech posiłków dziennie (dwóch lekkich i jednego ,,do syta”). Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – jak w każdy piątek roku – obowiązuje od 14 roku życia do końca życia. Składka w Środę Popielcową – jako jałmużna postna – przeznaczona jest na cele charytatywne w parafii i w diecezji.

 5. Przypominamy, że wśród pięciu przykazań kościelnych obowiązują nas, pod grzechem ciężkim, przykazania kościelne, których wykładnia brzmi następująco: ,, Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą” oraz „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Czasem pokutnym w Kościele są wszystkie piątki roku oraz okres Wielkiego Postu.

 6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota marca. W I czwartek o godz. 17.00 Nieszpory w intencji powołań – prowadzone przez grupę „Wieczernik” oraz Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. O godz. 18.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych zwłaszcza z naszej parafii.

 7. We czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w grupach dla uczniów klas I gimnazjum.

 8. W I piątek zachęcamy do spowiedzi w godz. 6.00 – 7.15; 15.00-15.45; 17.30-18.30. Kapłani udadzą się z Komunią Świętą do chorych od godz. 8.00. Adoracja wynagradzająca za grzechy Kościoła będzie prowadzona przez grupę Odnowy w Duchu Świętym od 14.00 – 14.55. Msza Święta wotywna o Bożym Miłosierdziu, w intencjach zbiorowych za zmarłych, jak zwykle, o godz. 15.00. Przypominamy i zachęcamy do całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu z piątku na sobotę.

 9. W I sobotę – Modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po Mszy św. o godz. 6.30. Msza św. wynagradzająca o Niepokalanym Sercu NMP z intencji Róż Różańcowych, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 19.00, będzie celebrowana o godz. 19.30.

 10. W najbliższy piątek rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tym pięknym nabożeństwie pasyjnym dzieci, młodzież i dorosłych. Droga Krzyżowa o godz. 15.45, a także o godz. 17.30

 11. W przyszłą niedzielę – I niedzielę Wielkiego Postu – rozpoczynamy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Składka zbierana w czasie tego nabożeństwa będzie przeznaczona na urządzenie i dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu.

 12. Koła Koronkowe z naszej parafii, zapraszają do wielkopostnej praktyki „ Zanurz się w Ranach Jezusa”, polegającej na uwielbianiu i wypraszaniu Miłosierdzia Bożego płynącego z Ran Pana Jezusa. Inspiracją do tego osobistego nabożeństwa są słowa św. S. Faustyny, która zanotowała słowa Pana Jezusa: „Ze wszystkich ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie” (Dz.1190). „Przytul się do ran Moich i czerp ze źródła żywota” (Dz 1485). Zachęcamy, aby codziennie lub jeden raz w tygodniu wyciągnąć – znajdującą się w koszyczku pod chórem – karteczkę z wypisaną „Rana Pana Jezusa”. W tej Ranie i płynącym zeń Miłosierdziu warto zanurzać siebie, swoje życie i własne rany.

 13. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza do hotelu Cristal Park w poniedziałek 27 lutego o godz. 17.30. Temat: 85 lat Zespołu Szkół Technicznych, (dawne Technikum Chemiczne) zaprezentuje dyrektor p. Krzysztof Kołaciński.

 14. Dziękujemy za ofiary, które w ubiegłą niedzielę zostały złożone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dziękujemy także za wszelkie ofiary składane na rzecz parafii. Niech Bóg wynagrodzi Waszą wrażliwość serca i zrozumienie. Naszych Darczyńców polecamy Bożej Opatrzności i matczynemu wstawiennictwu naszej Patronki Maryi Królowej Polski. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wyjechali z Mościc za granicę i mieszkają z dala od swoich najbliższych.

 15. Naszym Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia, a wszystkim obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje urodziny lub rocznice wypraszamy Boże błogosławieństwo. W sposób szczególny składamy najlepsze życzenia imieninowe Panu Kazimierzowi Koziolowi, naszemu kościelnemu. Niech Dobry Bóg – za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski i św. Kazimierza – wspiera swoimi łaskami, da zdrowie i siły oraz błogosławi w codziennej posłudze w kościele i życiu rodzinnym.

 16. Z naszej parafii odeszli do wieczności: śp. Józef Czupryna (zam. ostatnio w Krakowie) oraz śp. Zenon Żmuda (USA). Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.


msza-live

wezwanie-do-chorego

cropped-sdm_logo-02-220x101

mcas

MOST