VIII Miedziela Zwykła 2017-02-26

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z 30. rocznicą śmierci

Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Drodzy Diecezjanie!

W poniedziałek, 27 lutego br., przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, kapłana archidiecezji katowickiej. Jego osoba mocno wpisała się w życie naszej diecezji, gdyż w Krościenku nad Dunajcem umiejscowił centrum założonego przez siebie Ruchu Światło-Życie, zwanego też ruchem oazowym. Ks. Blachnicki był wybitnym teologiem posiadającym dalekosiężną wizję duszpasterską, z której zrodziły się liczne dzieła. Był energicznym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza, prekursorem nowych metod ewangelizacji, inicjatorem dzieł trzeźwościowych: Krucjaty Wstrzemięźliwości i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Największym jego dziełem jest eklezjalny Ruch Światło-Życie, realizujący pogłębioną formację dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin – w ramach Domowego Kościoła, osób konsekrowanych – poprzez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła oraz kapłanów – w ramach Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Dla wszystkich stanów i grup wiekowych katolików Ruch ma właściwą sobie drogę wychowania „nowego człowieka”, realizowaną poprzez wakacyjne rekolekcje oazowe oraz systematyczną formację w ciągu roku i diakonię w parafii.

Radujemy się aktywną obecnością Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Gorąco zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do włączenia się w ten głęboki nurt formacyjny służący stawaniu się ludźmi „wiary konsekwentnej”. Jutro o godz. 17.00 w Krościenku nad Dunajcem, gdzie spoczywa Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, będzie celebrowana Msza świętą o jego rychłą beatyfikację. Będziemy także modlić się, aby Duch Święty, który ożywiał jego liczne inicjatywy, poprowadził ważne dla nas dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Zapraszam do wspólnej modlitwy, jeśli to możliwe przez obecność w Krościenku albo przez duchową łączność dzięki transmisji radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Niech Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka”, wspiera nas swym wstawiennictwem na drogach codziennej wierności Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

 1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:

 • w sobotę – św. Kazimierza, królewicza

 1. Od dzisiaj do wtorku włącznie przeżywać będziemy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Nabożeństwo to pierwotnie oznaczało rozmyślanie nad czterdziestogodzinnym przebywaniem Chrystusa po śmierci w grobie. Następnie przekształciło się w eucharystyczne dni błagalne i wynagradzające za grzechy, zwłaszcza popełnione w okresie karnawału. Zachęcamy wszystkich Parafian, z poszczególnych ulic i dzielnic Mościc, dzieci i młodzież, małżonków, wdowy, wdowców, osoby samotne, osoby niemogące z różnych racji przyjmować sakramentów oraz członków poszczególnych grup parafialnych do adoracji Najświętszego Sakramentu.

 2. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. „Niech nasze osobiste zaangażowanie w modlitwę o trzeźwość i w różne formy działań wspierających starania o trzeźwość, z pomocą łaski Bożej, przyniosą błogosławione owoce dla całej naszej Ojczyzny” (Z listu Biskupa Tarnowskiego).

 3. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu oraz tradycyjny czas Komunii Świętej wielkanocnej. Msze św. w Środę Popielcową będą w następujących godzinach: 5.55; 7.15; 10.00; 16.00; 18.00. W czasie Mszy św. będziemy uczestniczyć w obrzędzie posypania głowy popiołem na znak podjęcia nawrócenia i pokuty za grzechy.

 4. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominamy, że post ścisły obowiązuje osoby od 18 do 60 roku życia i ogranicza się do spożycia trzech posiłków dziennie (dwóch lekkich i jednego ,,do syta”). Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – jak w każdy piątek roku – obowiązuje od 14 roku życia do końca życia. Składka w Środę Popielcową – jako jałmużna postna – przeznaczona jest na cele charytatywne w parafii i w diecezji.

 5. Przypominamy, że wśród pięciu przykazań kościelnych obowiązują nas, pod grzechem ciężkim, przykazania kościelne, których wykładnia brzmi następująco: ,, Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą” oraz „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Czasem pokutnym w Kościele są wszystkie piątki roku oraz okres Wielkiego Postu.

 6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota marca. W I czwartek o godz. 17.00 Nieszpory w intencji powołań – prowadzone przez grupę „Wieczernik” oraz Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. O godz. 18.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych zwłaszcza z naszej parafii.

 7. We czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie w grupach dla uczniów klas I gimnazjum.

 8. W I piątek zachęcamy do spowiedzi w godz. 6.00 – 7.15; 15.00-15.45; 17.30-18.30. Kapłani udadzą się z Komunią Świętą do chorych od godz. 8.00. Adoracja wynagradzająca za grzechy Kościoła będzie prowadzona przez grupę Odnowy w Duchu Świętym od 14.00 – 14.55. Msza Święta wotywna o Bożym Miłosierdziu, w intencjach zbiorowych za zmarłych, jak zwykle, o godz. 15.00. Przypominamy i zachęcamy do całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu z piątku na sobotę.

 9. W I sobotę – Modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po Mszy św. o godz. 6.30. Msza św. wynagradzająca o Niepokalanym Sercu NMP z intencji Róż Różańcowych, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 19.00, będzie celebrowana o godz. 19.30.

 10. W najbliższy piątek rozpoczynamy tradycyjne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tym pięknym nabożeństwie pasyjnym dzieci, młodzież i dorosłych. Droga Krzyżowa o godz. 15.45, a także o godz. 17.30

 11. W przyszłą niedzielę – I niedzielę Wielkiego Postu – rozpoczynamy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Składka zbierana w czasie tego nabożeństwa będzie przeznaczona na urządzenie i dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu.

 12. Koła Koronkowe z naszej parafii, zapraszają do wielkopostnej praktyki „ Zanurz się w Ranach Jezusa”, polegającej na uwielbianiu i wypraszaniu Miłosierdzia Bożego płynącego z Ran Pana Jezusa. Inspiracją do tego osobistego nabożeństwa są słowa św. S. Faustyny, która zanotowała słowa Pana Jezusa: „Ze wszystkich ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie” (Dz.1190). „Przytul się do ran Moich i czerp ze źródła żywota” (Dz 1485). Zachęcamy, aby codziennie lub jeden raz w tygodniu wyciągnąć – znajdującą się w koszyczku pod chórem – karteczkę z wypisaną „Rana Pana Jezusa”. W tej Ranie i płynącym zeń Miłosierdziu warto zanurzać siebie, swoje życie i własne rany.

 13. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza do hotelu Cristal Park w poniedziałek 27 lutego o godz. 17.30. Temat: 85 lat Zespołu Szkół Technicznych, (dawne Technikum Chemiczne) zaprezentuje dyrektor p. Krzysztof Kołaciński.

 14. Dziękujemy za ofiary, które w ubiegłą niedzielę zostały złożone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dziękujemy także za wszelkie ofiary składane na rzecz parafii. Niech Bóg wynagrodzi Waszą wrażliwość serca i zrozumienie. Naszych Darczyńców polecamy Bożej Opatrzności i matczynemu wstawiennictwu naszej Patronki Maryi Królowej Polski. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wyjechali z Mościc za granicę i mieszkają z dala od swoich najbliższych.

 15. Naszym Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia, a wszystkim obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje urodziny lub rocznice wypraszamy Boże błogosławieństwo. W sposób szczególny składamy najlepsze życzenia imieninowe Panu Kazimierzowi Koziolowi, naszemu kościelnemu. Niech Dobry Bóg – za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski i św. Kazimierza – wspiera swoimi łaskami, da zdrowie i siły oraz błogosławi w codziennej posłudze w kościele i życiu rodzinnym.

 16. Z naszej parafii odeszli do wieczności: śp. Józef Czupryna (zam. ostatnio w Krakowie) oraz śp. Zenon Żmuda (USA). Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu.

VII Niedziela Zwykła 2017-02-19

 1. W liturgii w tym tygodniu przeżywamy

 • w środę – święto Katedry św. Piotra

 • we czwartek – wspomnienie św. Polikarpa

 1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z 50. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu

Drodzy Diecezjanie!

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stale stoi Kościół i nasza Ojczyzna, jest ochrona trzeźwości wszystkich Polaków. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas naszego zjednoczenia się w modlitwie i staraniach na rzecz trzeźwości. W tym kontekście wyjątkowo cenne będzie podjęcie osobistej abstynencji, chociażby na czas tegorocznego Wielkiego Postu, jako formy wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa.

Jubileuszowy Tydzień Modlitw o Trzeźwość rozpoczyna też Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Niech nasze osobiste zaangażowanie w modlitwę o trzeźwość i w różne formy działań wspierających starania o trzeźwość, z pomocą łaski Bożej, przyniosą błogosławione owoce dla całej naszej Ojczyzny.

Z pasterskim błogosławieństwem – † Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

 1. W przyszłą niedzielę (26.02) rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne przed Wielkim Postem(szczegółowy plan adoracji Najświętszego Sakramentu podamy za tydzień). Już dzisiaj zachęcamy wszystkich Parafian do adoracji Najświętszego Sakramentu.

 2. Dziękujemy za dzisiejsze i wszystkie ofiary przeznaczone na potrzeby parafii. Jesteśmy wdzięczni za wrażliwość serca, zrozumienie i pomoc. „Ilekroć z miłości do Boga dzielimy się naszymi dobrami, – mówił Benedykt XVI – zawsze doświadczamy, że pełnię życia rodzi miłość i że wszystko zwraca się jako błogosławieństwo w postaci pokoju, wewnętrznego zadowolenia i radości”. Modlimy się za Was, Drodzy Darczyńcy, aby Bóg wynagrodził Wam Waszą ofiarność, która wypływa z poczucia współodpowiedzialności za naszą parafialną Wspólnotę. Bóg zapłać!

 3. W najbliższą sobotę (25 lutego) zapraszamy młodzież od 16 roku życia na najlepszą w mieście zabawę karnawałową. Zapisy są przyjmowane do czwartku do godz. 12.00 przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na wydarzeniu facebook-owym.

 4. Informujemy, że w kinie „Marzenie” można obejrzeć film pt. „Zerwany kłos”. Jest to fabularny obraz o życiu i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny. Serdecznie zachęcamy!

 5. Świetlica PRZYSTAŃ działająca przy Parafii ogłasza nabór dzieci chętnych do uczęszczania i korzystania z opieki na świetlicy. Oferujemy; posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy , zajęcia sportowe, plastyczne. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z numerem telefonu 603 953 185 oraz w siedzibie świetlicy od godziny 13 do 16.

 6. Stowarzyszenie KANON zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 9-15 do Mościckiego Ośrodka Szkoleniowo Terapeutycznego MOST na zajęcia pozalekcyjne w Akademii Rozwoju Talentu ART. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 lutego 2017 o godz. 10:00 w auli na MOŚCIE. Informacja i zapisy na stronie www.stowarzyszeniekanon.pl lub pod numerem tel. 603 953 185

 7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Wśród rozmaitych propozycji polecamy „Mały Promyczek” przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 8. Diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie zaprasza gimnazjalistów i młodzież szkół średnich na kolejną weekendową Oazę Modlitwy – OAZOWY RABAN DO KWADRATU. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dn. 3-5 marca br. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie EFEZ w Czchowie, ul. Ks. Franciszka Koleboka 3 (www.efez-oaza.pl) – plakat w załączeniu (można go w celach duszpasterskich drukować, publikować bez ograniczeń). Mamy nadzieję, iż – jak każde z trzynastu dotychczasowych spotkań – przyniesie dobre i trwałe owoce. Oaza Modlitwy rozpoczyna się w piątek do godz. 18.00, a kończy w niedzielę ok. południa. Młodzież przywozi śpiwór, obuwie do chodzenia po domu, a zwłaszcza – dobry humor i pomysły:) Całkowity koszt jednego spotkania to dla uczestnika tylko 80 zł. Poza spotkaniem marcowym, w trwającym roku szkolnym planujemy jeszcze jeden Raban: 28-30 kwietnia 2017 r. Bardzo prosimy o zgłaszanie chętnych do czwartku przed danym spotkaniem w naszym Biurze w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie drogą telefoniczną lub mailową (tel. 14 6317346 lub 14 6317390, kom. 603 605883 lub 609 603323, e-mail: oaza@diecezja.tarnow.pl).

 9. Naszym Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia, a wszystkim obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje urodziny lub rocznice wypraszamy Boże błogosławieństwo. Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej polecamy wszystkich, którzy wyjechali z Mościc i przebywają za granicą. Modlimy się za nich, pozdrawiamy i posyłamy kapłańskie błogosławieństwo.

 10. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Zdzisław Makowski z ul. Wygodnej, Józef Stachura z ul. Czerwonej, Ryszard Wywioł z ul. Anioła, Danuta Przybycień z ul. Brzozowej oraz Ewa Biedrońska z ul. Śląskiej. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”.

VI Niedziela Zwykła 2017-02-12

 1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
 • we wtorek – świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy
 1. W poniedziałek po Mszy św. wieczorowej w Kaplicy św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie Apostolatu Dusz Czyśćcowych. Eucharystię poprzedzi Różaniec o godz. 17.30.
 2. Naszym Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia, a wszystkim obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje  urodziny lub rocznice wypraszamy Boże błogosławieństwo. Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej polecamy wszystkich, którzy wyjechali z Mościc i przebywają za granicą. Modlimy się za nich, pozdrawiamy i posyłamy kapłańskie błogosławieństwo.
 3. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadząca Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie zachęca osoby, które doświadczyły lub doświadczają skutków przestępstwa do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych oraz wsparcia materialnego. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby głównej Ośrodka mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13/10 (IIp).
 4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości otrzymania
  24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób niepracujących powyżej 30-go roku życia. Dotyczy również emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i przebywających na urlopie wychowawczym. Właśnie rusza kolejny nabór. Szczegóły na stronie internetowej www.marr.pl, oraz pod numerami telefonów: 785 056 870, 785 056 871.
 1. W przyszłą niedzielę składka na tacę jest przeznaczona na wsparcie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pamiętajmy o tym Domu, gdzie alumni przygotowują się do posługi kapłańskiej. Polecajmy Panu Bogu ich Wychowawców i Profesorów, a także siostry zakonne i świeckich pracujących w Seminarium.
 2. W tych dniach rozpoczną się rekolekcje dla młodzieży „Spotkania”. Polecajmy Panu Bogu wszystkich uczestników rekolekcji: młodych, ich rodziny oraz ekipę prowadzącą.
 3. Dziękujemy za dzisiejsze i wszystkie ofiary przeznaczone na potrzeby parafii. Jesteśmy wdzięczni za wrażliwość serca, zrozumienie i pomoc. „Ilekroć z miłości do Boga dzielimy się naszymi dobrami, – mówił Benedykt XVI – zawsze doświadczamy, że pełnię życia rodzi miłość i że wszystko zwraca się jako błogosławieństwo w postaci pokoju, wewnętrznego zadowolenia i radości”. Modlimy się za Was, Drodzy Darczyńcy, aby Bóg wynagrodził Wam Waszą ofiarność, która wypływa z poczucia współodpowiedzialności za naszą parafialną Wspólnotę. Bóg zapłać!
 4. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Wśród rozmaitych propozycji polecamy „Mały Promyczek” przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:  śp. Helena Broniec z ul. Azotowej, Jan Bujak z ul. Letniej oraz Zofia Jasińska z u. Czarna Droga. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im  wieczne spoczywanie”.

msza-live

wezwanie-do-chorego

cropped-sdm_logo-02-220x101

mcas

MOST