• Peregrynacja relikwii
  Św. Jana Pawła II
  patrona Akcji Katolickiej
 • Boże Ciało 2020
  fot. M. Kasiński
 • NASZ KANAŁ YOUTUBE
  Msze i transmisje na żywo
 • V Synod Diecezji Tarnowskiej
  https://synodtarnow.pl
 • Grupa Młodzieżowa
  Spotkania w każdy piątek

XXIII Niedziela Zwykła – 10.IX

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
10 września 2017 r.

1. Komunikat Biskupa Tarnowskiego.

Drodzy Diecezjanie! Droga Młodzieży!

Pamiętając doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z entuzjazmem
i nowym zapałem chcemy podjąć wspólną wędrówkę śladami Chrystusa. Czas wakacyjny pozwolił nam odpocząć, nabrać sił i przygotować się do wyzwań, na które wskazywał papież Franciszek. Wsłuchując się w głos Ojca Świętego chcemy odpowiedzieć na zaproszenie, jakie do nas skierował i spotkać się we wspólnocie diecezjalnej na 10. Synaju. Rozpoczniemy nim kolejny etap naszej formacji i duchowe przygotowania do ŚDM w Panamie. Naszą Opiekunką i Orędowniczką będzie przez ten cały czas Matka Boża, której „wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny” (por. Łk 1, 48).
Ciesząc się na to wyjątkowe spotkanie pragniemy skierować zaproszenie do wszystkich, którym bliskie jest przeżywanie wiary we wspólnocie. Czekamy na młodzież, opiekunów, siostry zakonne i duszpasterzy. Wierzymy, że razem przeżyjemy wyjątkowe chwile w obecności Jezusa i Jego Matki. Kolejny Synaj odbędzie się 23 września w Limanowej w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Tam wraz z Nią wyśpiewamy Bogu Magnificat pełni ufności i wiary w Boży plan wobec każdego z nas. Podczas Synaju usłyszymy również premierę polskiej aranżacji hymnu na ŚDM w Panamie, którą na prośbę Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM nagrali artyści i młodzież z Limanowej.
X Synaj poprzedzi także Forum Młodzieży, które rozpocznie się dzień wcześniej, tj. 22 września. Zapraszamy na nie wszystkich dekanalnych animatorów młodzieży oraz liderów ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych. Celem forum będzie ukazanie, czym jest synod diecezjalny, wspólne wypracowanie metod dotarcia do ludzi młodych, a także przedstawienie sposobów i praktycznych narzędzi do koordynowania pracy w grupach młodzieżowych. W ramach naszego dwudniowego spotkania będziemy również opracowywać zagadnienia i tematy do ankiety, którą skierujemy do młodzieży naszej diecezji w ramach przygotowań do V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zgłoszenia na X Synaj i Forum Młodzieży można dokonywać w biurze Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży do 17 września br.

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy.
† Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

2. W liturgii w tym tygodniu przeżywamy:
we wtorek – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
w środę – wspomnienie św. Jana Chryzostoma
we czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
w sobotę – wspomnienie św. Korneliusza

3. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce. Módlmy się za wszystkich nauczycieli i wychowawców, rodziców i dziadków. Inauguracja działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 13 IX o godz. 18,00 w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Warzywnej 3. Szczegóły na afiszu.

4. W poniedziałek po Mszy św. wieczorowej spotkanie Apostolatu Dusz Czyśćcowych. Modlitwa różańcowa przed Mszą św. o godz. 17.30.

5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.40.

6. W związku z upływem pięcioletniej kadencji parafialnych rad duszpasterskich Biskup Tarnowski zarządził w każdej parafii, na 15 października bieżącego roku, wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków Rady. Można to uczynić w kancelarii parafialnej do 7 października bieżącego roku. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką. „Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona (pod przewodnictwem Księdza Proboszcza) roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe”.

7. Zbliża się odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i tradycyjna „Terezjada”. Już teraz zwracamy się – jak co roku – z prośbą do osób indywidualnych i firm o ofiarowywanie fantów na loterię i ufundowanie głównych nagród. Z góry dziękujemy!

8. Trwa Tydzień Maryjny w Bazylice Katedralnej w Tarnowie (szczegóły na plakacie). Ks. Proboszcz Adam Nita serdecznie zaprasza naszą wspólnotę parafialną na Eucharystię i procesję maryjną 14 września o godz. 18.00. Skorzystajmy z tego zaproszenia na modlitwę.

9. Z całego serca dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii. Niech Bóg, którego hojność jest bez miary, wynagrodzi Waszą wrażliwość serca i zrozumienie oraz błogosławi Wam w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. Modlimy się za Was, bracia i siostry, polecając Was Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Królowej Polski, naszej Patronki. W przyszłą niedzielę będziemy mogli złożyć do puszek ofiarę na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

10. Świetlica PRZYSTAŃ działająca przy naszej parafii rozpoczyna nabór dzieci chętnych do uczęszczania i korzystania z opieki na świetlicy. Oferujemy: posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy , zajęcia sportowe, plastyczne. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 603 953 185. Istnieje możliwość zgłoszenia w siedzibie świetlicy od godziny 10 do 13. Świetlica będzie czynna od 15 września.

11. Stowarzyszenie KANON zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8-14 do Mościckiego Ośrodka Szkoleniowo Terapeutycznego MOST na zajęcia pozalekcyjne w Akademii Rozwoju Talentu ART. teatr i drama oraz muzyka i śpiew. Informacja i zapisy na stronie www.stowarzyszeniekanon.pl

12. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc zaprasza mieszkańców na otwarcie wystawy fotograficznej „ Mościce- dzielnica ogród”, 16 września ( sobota) o godz. 18.00 do Centrum Sztuki Mościce.

13. Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej zaprasza na zajęcia dla seniorów: pilates, zajęcia językowe, komputerowe, taneczne i inne. Zapisy w budynku MOSTu lub telefonicznie 603 953 185. Informacje na ulotkach.

14. Centrum Sztuki Mościce, ponawia uprzejmą prośbę o udostępnienie prywatnych zdjęć z archiwów rodzinnych i domowych, które pokazują życie Mościc przed II wojną światową i po zakończeniu wojny. W związku z organizacją wystawy poświęconej mościckim ogrodom organizatorzy poszukują fotografii pokazujących spędzanie wolnego czasu w domowych ogrodach, parku, na basenie i w tzw. Małpim Gaju.

15. Drogim Parafianom i Gościom, życzymy błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia, a obchodzącym imieniny oraz świętującym swoje urodziny lub rocznice wypraszamy Boże błogosławieństwo. W modlitwach pamiętamy o wszystkich chorych, a także o tych, którzy wyjechali z Mościc i przebywają na obczyźnie z dala od rodzinnego domu. Posyłamy Wam z naszego kościoła pozdrowienie i kapłańskie błogosławieństwo.

16. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Maria Berka z ul. Traugutta. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu.


msza-live

wezwanie-do-chorego

cropped-sdm_logo-02-220x101

mcas

MOST