Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej 2017 – 2022

1. Ks. Jacek Nowak – przewodniczący
2. Janusz Podsiadło – zastępca przewodniczącego
3. Małgorzata Dziki – sekretarz

4. Agnieszka Bigos
5. Maria Czenczek
6. Konrad Czuba
7. Anna Gordziejowska
8. Ks. Wojciech Janczura
9. Mirosław Kądzielawa
10. Marta Koziara
11. Kazimierz Kozioł
12. Maria Kozioł
13. s. Marietta Kruszewska
14. Małgorzata Łącka
15. Stanisław Maciołek
16. Krzysztof Podsiadło
17. Joanna Sadowska
18. Sławomir Sikora